Студентски съвет при МУ-Варна с нов Председател и ръководство

Уважаеми колеги,

На 27.09.2018 г. /четвъртък/ се проведе Отчетно-изборното събрание за мандат 2016-2018 на Студентски съвет. По време на събитието, действащият председател на структурата – Божидар Илиев Касабов представи отчета за дейността ѝ за изминалата година.

Впоследствие се пристъпи към процедурата за избиране на нов управителен съвет.

Настоящите му представители, в лицето на Божидар Касабов – Председател, Магдалена Близнакова – Помощник-председател, Динко Николов – Главен секретар, Боряна Георгиева – Заместник-председател за Факултет  Медицина, Мирослав Стойков – Заместник-председател за Факултет Дентална медицина, Оганес Варданян – Заместник-председател за Факултет Фармация и Мария Русева – Заместник-председател за Медицински колеж и ФОЗ (Факултет по обществено здравеопазване), бяха тържествено освободени от длъжност, поради изтичането на мандата им.

Изборна комисия с председател Мария Русева и членове – Мирослав Стойков и Оганес Варданян отговаряха за процеса на селекция на новите членове на управителния съвет. Единствена подадена кандидатура за позиция Председател бе тази на изпълняващия длъжността досега – Божидар Касабов. Той представи своята платформа за бъдещото развитие на структурата и след това се пристъпи към гласуване, на което имаха право да упражнят своя вот 40 на брой членове на структурата. На събранието присъстваха освен това сътрудници и почетни гости като д-р Тургай Калинов (Председател на Студентски съвет за мандат 2016-2018).

След проведеното тайно гласуване Божидар Илиев Касабов – бе избран за Председател на Студентски съвет с 38 гласа.

Наново встъпилият в длъжност председател номинира своите избори за заместник-председатели, които да отговарят за колегите в и събитията на съответните факултети, към които принадлежат. Те получиха възможността да се представят и бяха гласувани от членовете на общото събрание.

Ивайло Марковски, студент IV-ти курс, специалност Медицина, бе избран за Заместник-председател за Факултет Медицина с 38 гласа.

Емануил Тенчев, студент III-ти курс, специалност Дентална медицина, бе избран за Заместник-председател за Факултет Дентална медицина с 33 гласа.

Димитър Велев, студент IV-ти курс, специалност Фармация, бе избран за Заместник-председател за Факултет Фармация с 40 гласа.

Мартин Кръстев, студент III-ти курс, специалност Рехабилитация, бе избран за Зам. пр. за Колеж и ФОЗ с 39 гласа.

Последва номинацията за Помощник-председател. Длъжностната характеристика включва асистиране на Председателя в извършването на дейността си към Студентски съвет, както и заместването му в случай на възпрепятстване, що се отнася до организационните задължения на споменатия.

Бойко Матев, студент IV-ти курс, специалност Медицина, бе избран за Помощник-председател с 36 гласа.

Финална бе номинацията за Главен секретар. Тази длъжност отговаря за документалната и административната изрядност на структурата. В отсъствието на Председателя го замества в задълженията му, отнасящи се до административната дейност.

Динко Николов, студент VI-ти курс, специалност Медицина, бе преизбран за Главен секретар с 37 гласа.

Високите постижения на Студентски съвет към Медицински университет – Варна са плод на невиждано в други подобни структури колективно усилие. Именно тази задружност и единност е в основата на огромния брой успешни начинания ежегодно. Студентски съвет пожелава успех на новия управителен съвет на структурата в изпълняването на длъжностите им и благодари за труда и усилието, положени от бившия такъв!