Новини

img
07сеп. 2016

Как да станеш част от Студентски съвет

Екипът на Студентски съвет е съставен от: членове – студенти, избрани след провеждане на избори за членове, от всеки един курс и специалност; докторанти сътрудници  Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още …

Read More
06сеп. 2016

Какво представлява Студентски съвет?

Уважаеми колеги, Добре дошли в нашия официален сайт, чиято основна цел е, чрез своята иновативност и качествен дизайн, да ви предоставим най-актуалната и важна информация свързана със студентския живот в нашия университет. Студентски съвет, според чл. 72 от Закона за висшето образование е единствената законовоустановена структура на територията на университета. …

Read More
06сеп. 2016

Информация за настаняването в общежитията на МУ-Варна за уч.2016-2017г.

Информация за настаняването в общежитията на МУ -Варна за уч.2016-2017г. Списък на студентите, класирани по успех в студ.общ. бл.3 и бл.35 за уч.2016-2017г. Списък на студентите, класирани с допълнителни документи в студ.общ.бл.3 и бл.35  за уч.2016-2017г. Правилник за условията за настаняване, ползване и вътрешен ред в студентските общежития на МУ …

Read More