Увеличава се квотата за участие на студенти в проект „Студентски практики- фаза 2“

Уважаеми колеги,

Считано от 01.10.2020г. седмичната квота за участие в проект „Студентски практики- фаза 2“ се увеличава на 30 участници, поради засилен интерес.

Регистрацията си желаещите могат да направят тук.

Регистрационната форма ще се отваря в 7.00ч (сутринта) и ще се затваря при достигане на определения лимит, съгласно представения график по-долу.

Приоритетно се приемат договори на студенти, които участват за първи път в  проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2″. Само участниците, регистрирали се през текущата седмица ще имат право да представят своите договори за стартиране на избраната практика.

График за регистриране и представяне на договори:

от 01.10.2020г. до 06.10.2020г.  – с начална дата на практиката не по-рано от 12.10.2020г.

от 08.10.2020г. до 13.10.2020г.  – с начална дата на практиката не по-рано от 19.10.2020г.

от 15.10.2020г. до 20.10.2020г.  – с начална дата на практиката не по-рано от 26.10.2020г.

от 22.10.2020г. до 27.10.2020г.  – с начална дата на практиката не по-рано от 02.11.2020г.