Информация относно записването на студентите от втори и по-горен курс за зимен семестър на Академичната 2021/22 г.

Уважаеми колеги,

Академичната 2021/22 година започва на 13.09.2021г.

Редът за записване за зимeн семестър на учебната 2021/2022 г. във втори или по-горен курс е само по електронен път, през платформата „webstudent“, и включва следните етапи:

1. Заплащане на дължимата семестриална такса;

2. Попълване на Именник и Декларация за здравно осигуряване;

3. Подаване на онлайн Заявление за записване.

Инструкции:

1. Заплащането на дължимата семестриална такса се изпълнява чрез платформата „webstudent“, както следва:

    • Отваряте Вашия профил на адрес: https://webstudent.mu-varna.bg
    • Меню Административни данни – Такси за обучение

Срещу задължението за учебна година 2021/22, зимен семестър, натискате бутон „плати“.

 

 

Можете да се възползвате от един от следните три начина на плащане на таксата за обучение:

  • Чрез ePay

При избор на този метод, системата Ви навигира до страницата на ePay, където след логване в личния ePay профил, следва да наредите плащането. Не е необходимо да се представя документ за направеното плащане в деканата на факултета или учебната канцелария на колежа/филиала. Вашето плащане ще бъде отразено автоматично в рамките на 24 часа.

  • Чрез EasyPay

При избор на този метод на плащане Ви се генерира индивидуален код, който следва задължително да представите на каса на EasyPay,  като основание за плащане на сумата и да заплатите там. Не е необходимо да се представя документ за направеното плащане в деканата на факултета или учебната канцелария на колежа/филиала. Вашето плащане ще бъде отразено автоматично в рамките на 24 часа.

  • Плащане по банков път

При избор на този метод Ви се генерира индивидуален код. Плащането не се извършва веднага, а се изисква да отидете до банков клон и да платите на място или да платите чрез електронно банкиране, като в основание за плащане е задължително да се впише генерираният от „webstudent“ код. Не е необходимо да се представя документ за направеното плащане в деканата на факултета или учебната канцелария на колежа/филиала. Вашето плащане ще бъде отразено автоматично до 96 часа (4 дни).

 

2. Подаване на онлайн заявление за записване на https://webstudent.mu-varna.bg

  • Меню Административни данни – Записване за следващ семестър

Достатъчно е да се избере „Създай заявление“.

На студентите, които отговарят на условията за здравно осигуряване от университета, се визуализира и Декларация за здравно осигуряване, която също следва да се попълни.

 

3. Изпращане на заявката за записване – след потвърждение на заплатената такса, при наличие на попълнен „Именник“ (респективно и „Декларация за здравно осигуряване“) и потвърждение от библиотеката на МУ-Варна, че не дължите книги.

Студентите, които са провели лятна практика съгласно учебния план, следва да представят в деканата на факултета/учебната канцелария на  колежа или филиала и Дневник за учебна практика в оригинал и копие (за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“) или документ за проведена задължителна лятна учебна практика (за специалностите „Рехабилитатор“, „Медицински козметик“, „Медицински оптик“ ), подписан от ръководителя на практиката.

Студентите, преминали успешно през описаните по-горе стъпки, получават статус „Записан за зимен семестър на 2021/2022 г.“ . С това процесът по записване за следващ курс приключва.

Студентските книжки остават валидни без печат и подпис от деканата/колежа/филиала. Заверка на книжката за липса на задължение към библиотеката не е необходима. Потвърждението става по електронен път.

 

Уважаеми студенти,

Напомняме Ви, че съгласно Правилника за учебната дейност на МУ “Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, чл.90, ал.1, т.1 и т.2 записването в следващ семестър на обучение се извършва в следните срокове:

  • за студенти с всички положени изпити – до две седмици от началото на семестъра (т.е. до 24.09.2021г.);
  • за студенти с изпити на удължена или ликвидационна сесия – до две седмици след приключването на съответната сесия.

Студентите, неспазили сроковете за записване, прекъсват административно обучението си с право да запишат съответния семестър през следващата учебна година.

Годишните такси за обучение за учебната 2021/2022 год. може да видите тук:

БАНКОВА СМЕТКА на МУ-ВАРНА

Банка: ДСК ЕАД,

BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

 

Записването за спорт / чужд език / свободноизбираеми дисциплини  за зимен семестър на учебната 2021/2022г. се осъществява онлайн през системата „webstudent“, меню „Учебен процес“.

 

               Пожелаваме Ви здраве и успешна Академична година!