Откриване на новата академична година 2021/2022

Уважаеми колеги,

На 13 септември, понеделник, по предварително определен график, ще бъдат посрещнати първокурсниците в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Посрещането на новите студенти ще бъде съобразено с актуалната епидемична обстановка за страната и ще бъдат спазени всички необходими мерки за безопасност. Ръководството на университета обръща внимание, че носенето на маска в сградите е задължително.

Ако си първокурсник, обърни внимание на следващите редове:

Студентите в първи курс от специалност „Медицина“ ще бъдат посрещнати в сграда Ректорат на МУ-Варна (ул. Проф. Марин Дринов 55):

От ФН 11020001 до ФН 11021062 вкл., както и всички от направление „Военен лекар“ в Първа аудитория от 10:00 ч.

От ФН 11021063 до ФН 11021147 вкл. във Втора аудитория от 10:30 ч.

От ФН 11021148 до ФН 11021226 вкл. в Първа аудитория от 11:30 ч.

Студентите в първи курс от специалност „Дентална медицина“ ще бъдат посрещнати в 10.00 ч. пред входа на сградата на факултета (бул. „Цар Освободител“ 150) .

Студентите в първи курс от специалност „Фармация“ ще бъдат посрещнати в 10:00 ч. в сградата на факултета (бул. Цар Освободител 84), както следва:

От ФН 41021001 до ФН 41021033 вкл. в Аудитория 1 (зала 104).

От ФН 41021034 до ФН 41021072 в Аудитория 2 (зала 105).

Студентите в първи курс от специалностите към Факултета по обществено здравеопазване ще бъдат посрещнати в сградите на РЗИ- Варна (ул. Брегалница 3) и МУ-Варна (ул. Проф. Марин Дринов 55), както следва:

„Медицинска сестра“ – РЗИ, Аудитория „Проф. д-р Гарабед Капрелян“ – 09:30 ч.

„Акушерка“ – РЗИ, Аудитория „Проф. д-р Гарабед Капрелян“ – 11:00 ч.

„Кинезитерапия“ – РЗИ, Аудитория „Проф. д-р Гарабед Капрелян“ – 13:00 ч.

„Оптометрист“ – РЗИ, Аудитория „Проф. д-р Гарабед Капрелян“ – 14:30 ч.

„Логопедия“ – МУ-Варна, Аудитория 3 – 09:30 ч.

„Клинична логопедия“ – МУ-Варна, Аудитория 3 – 11:00 ч.

„Здравен мениджмънт“ – МУ-Варна, Аудитория 3 – 13:00 ч.

Студентите от първи курс от специалностите на Медицинския колеж ще бъдат посрещнати на адрес: бул. „Цар Освободител“ 84, Медицински колеж – Варна (зад сградата на Факултет „Дентална медицина“), както следва:

„Помощник-фармацевт“

От ФН 51021001 до ФН 51021025 – 10:00 ч. – Зала 106

От ФН 51021026 до ФН 51021053 – 11:00 ч. – Зала 106

„Рехабилитатор“

От ФН 56021001 до ФН 56021019 – 10:00 ч. – Зала 112

От ФН 56021020 до ФН 56021038 – 11:00 ч. – Зала 112

„Зъботехник“

От ФН 52021001 до ФН 52021021 – 10:00 ч. – Зала 215

От ФН 52021022 до ФН 52021044 – 11:00 ч. – Зала 215

„Медицински козметик“

От ФН 58021001 до ФН 58021016 – 10:00 ч. – Зала 209

От ФН 58021017 до ФН 58021029 – 11:00 ч. – Зала 209

„Рентгенов лаборант“

От ФН 55021001 до ФН 55021026 – 10:00 ч. – Зала 212

„Инспектор обществено здраве“

От ФН 57021001 до ФН 57021019 – 10:00 ч. – Зала 211

„Медицински лаборант“

От ФН 54021001 до ФН 54021019 – 10:00 ч. – Зала 312

От ФН 54021020 до ФН 54021036 – 11:00 ч. – Зала 312

„Медицински оптик“

От ФН 59021001 до ФН 59021018 – 10:00 ч. – Зала 313

Официалното откриване на новата учебна година за първокурсниците във филиалите на Медицински университет – Варна в Шумен, Сливен и Велико Търново ще се състои:

Филиал Шумен – 13 септември, понеделник, от 11:30 ч. в сградата на филиала, ул. „Васил Априлов“ 63.

Филиал Сливен – 13 септември, понеделник, от 10:00 ч. ще бъдат посрещнати първокурсниците от специалност „Медицинска сестра“, а в 10:30 ч. от специалност „Акушерка“ в сградата на филиала, ул. „Ген. Столетов“ 30.

Филиал Велико Търново –13 септември, понеделник, от 10:30 ч. в Актовата зала на филиала на ул. Михаил Кефалов №2.

В сградите на университета няма да бъдат допускани придружители.

Учебните занятия ще започнат на 14.09.2021 г.

 

Ръководството и Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна желаят успешна учебна година на всички!