Лекционен модул „Надгради себе си!“ на АСФВ

%d0%b8%d0%b7%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d0%b8-%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b2Уважаеми колеги,

Асоциацията на студентите по фармация във Варна има удоволствието да Ви покани на една своя нова инициатива, а именно Лекционен модул „Надгради себе си!“. Ние вярваме, че за да бъде успешен един специалист трябва да бъде подготвен за средата, в която ще се реализира за напред, поради което смятаме за редно да представим пред вас различни гледни точни, които да Ви покажат къде би могло да бъде вашето място в здравната система!

Лекционният модул ще се проведе през зимния и летния семестър на Академичната 2016-2017 година,като има за цел да представи на студентите по фармация и студенти от други специалности, имащи интерес към темите какви са възможностите за реализация на младите здравни специалисти, както и да разшири кръгозора им относно отношението между здравния специалист и пациента.

Зимният модул на „Надгради себе си!“ ще се състои от две лекции, изнесени от водещи лектори от Факултет по фармация при Медицински университет- Варна.

Първата лекция от Зимен модул ще се проведе на 28.11.2016 г. /понеделник/ от 18:00 часа в зала 816 /етаж 8/ на Факултета по фармация.

Темата на лекциятае „Фармацевтите – един неизползван ресурс в интегрираните грижи“ представена от доц. Галина Петрова,  специалист по управление на здравеопазването, водещ лектор по дисциплините- Интегрирани грижи, Организационно поведение, Управление на човешки ресурси, Здравен и социален маркетинг, фармацевтичен маркетинг, фармацевтични грижи и други.

Ще се радваме да Ви помогнем да погледнете на професията си и от другата гледна точка!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Leave a Comment