Важна информация за неучебни дни /обновена/

Уважаеми колеги

Във връзка с препоръките на Министерство на здравеопазването и настоящата епидемиологична обстановка в страната се удължава отмяната на всички учебни занятия до 13.03. /петък/ вкл. Настоящото съобщение важи за всички студенти и стажанти на Медицински университет „Проф. д-р. Параскев Стоянов“ – Варна, независимо от стажа, специалността и филиала, в който се обучават. Единствено изключение прави провеждането на държавни изпити, които си остават по предварително утвърден график.