Факултативни курсове по медицински английски и немски език.

Уважаеми колеги,

Департаментът по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт предлага през учебната 2020/2021 г. факултативни курсове по клинична комуникация  Ниво В2 на АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ език за студентите от 5 курс (6 курс), специалности МЕДИЦИНА и ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА. 

Минималният брой студенти за сформиране на група е 10.

Хорариум: 60 ч.

За повече информация и записване:

Английски език:

доц. Илина Дойкова, д.ф-  Ilina.Doykova@mu-varna.bg  

Немски език:

проф. Иван Мерджанов, д.п-  merdjanov@mu-varna.bg

При запитване/записване  моля посочвайте име, ф. номер, курс, група, e-mail-адрес и телефон за обратна връзка

Забележка: Поради натовареността на преподавателите по-голямата част занятията по АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ ЕЗИК ще се провеждат през 2 семестър.