Кампания на Министерството на здравеопазването

Уважаеми колеги,

Регионална здравна инспекция – Варна набира доброволци за участие в дейностите по овладяване на пандемията от COVID- 19, обхванала нашата страна.

Кандидатите могат да бъдат студенти от варненските висши училища и пенсионирани медицински лица.

Регионална здравна инспекция – Варна ще извърши организация по разпределението на доброволците за участие в конкретни дейности, съобразени със знанията и уменията на лицата.  

При желание за участие, моля заявете това на e-mail: varnanamladite@gmail.com