elections_2021_2023

Частични избори за попълване на квотите на Студентски съвет за мандат 2021-2023 г. – резултати

Уважаеми колеги,

На 09.12.2021 г. се проведоха избори за членове на Общо събрание на Студентски съвет за мандат 2021-2023 г. Студентите в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна имаха възможността да упражнят правото си на глас и да изберат своите курсови представители. Във връзка с актуалната епидемиологична обстановка, с цел максимална безопасност и сигурност на изборния процес, гласуването се проведе изцяло в онлайн среда посредством платформата webstudent.

Изборната комисия в състав: Божидар Касабов – Председател на СС за мандат 2021-2023 г., Светослав Стоянов – Пом.-председател на СС за мандат 2021-2023 г., Елина Андонова – Зам.-председател на СС за мандат 2021-2023 г., Петя Стоянова – член на СС и Гергана Манчева – член на СС, обработи подадените електронни бюлетини, извърши преброяване и сверяване на гласовете.

удебелен шрифт са изписани имената на новоизбраните членове на Студентски съвет.

 

РЕЗУЛТАТИ

 

МЕДИЦИНА

Първи курс

Александър Пламенов Петров – 35.6% /72 гласа/
Денис Бюлентов Хамди – 29.7% /60 гласа/
Кристиан Петков Петков – 28.2% /57 гласа/
Иван Юлианов Пажев – 27.7% /56 гласа/
Радо Руменов Арабаджиков – 26.2% /53 гласа/
Максим Дианов Михайлов – 24.3% /49 гласа/
Йоана Бойкова Димитрова – 23.8% /48 гласа/
Елена Георгиева Димитрова – 20.8% /42 гласа/
Берна Хасанова Велиева – 18.3% /37 гласа/
Виктор Валериев Иванов – 14.9% /30 гласа/

Общо: 64.3% избирателна активност (126 валидни бюлетини и 4 невалидни)

 

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Първи курс

Ралица Атанасова Николова – 19.2% /14 гласа/
Възкресия Методиева Абаджиева – 19.2% /14 гласа/

Общо: 19.2% избирателна активност (14 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Трети курс

Кристияна Красимирова Илиева – 7.9% /5 гласа/

Общо: 7.9% избирателна активност (5 валидни бюлетини и 0 невалидни)

 

ФАРМАЦИЯ

Първи курс

Рая Йорданова Йорданова – 33.3% /24 гласа/
Кети Пейчева Чолакова – 33.3% /24 гласа/
Юлия Симеонова Симеонова – 33.3% /24 гласа/

Общо: 33.3% избирателна активност (24 валидни бюлетини и 0 невалидни)

 

ВОЕНЕН ЛЕКАР

Първи курс

Самуил Стоянов Стоянов – 42.9% /9 гласа/
Иван Георгиев Балев – 38.0% /8 гласа/
Велислава Калоянова Димитрова – 38.0% /8 гласа/
Надежда Милкова Костова – 23.8% /5 гласа/

Илияна Илиева Йорданова – 9.5% /2 гласа/

Общо: 76.2% избирателна активност (16 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Поради еднакъв брой гласове за втория и третия кандидат, новоприети са тримата с най-висок резултат.

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Втори курс

Йозлем Юмерова Сеидова – 30.2% /16 гласа/

Общо: 30.2% избирателна активност (16 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Трети курс

Мариела Георгиева Георгиева – 46.2% /24 гласа/

Общо: 46.2% избирателна активност (24 валидни бюлетини и 0 невалидни)

 

ЛОГОПЕДИЯ

Първи курс

Сияна Светославова Савова – 63.7% /14 гласа/

Общо: 63.7% избирателна активност (14 валидни бюлетини и 0 невалидни)

 

БИОМЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Първи курс

Иван Мартинов Кънев – 10% /1 глас/

Общо: 10% избирателна активност (1 валидна бюлетина и 0 невалидни)

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Втори курс

Инан Илханов Османов – 54.5% /12 гласа/

Общо: 54.5% избирателна активност (12 валидни бюлетини и 0 невалидни)

 

Екипът на Студентски съвет поздравява всички новоизбрани членове и ще се свърже с всички кандидати с повече информация възможно най-скоро!


Благодарим на всички колеги, взели участие в тазгодишните избори!