Избори за членове на Общо събрание на Студентски съвет – резултати

 Уважаеми колеги,

На 24.03.2021 г. се проведоха избори за членове на Общо събрание на Студентски съвет за мандат 2020-2022 г. Студентите в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна имаха възможността да упражнят правото си на глас и да изберат своите курсови представители. Поради актуалната епидемиологична обстановка тазгодишното гласуване се проведе изцяло в онлайн среда посредством платформата webstudent.

Изборната комисия в състав: Бойко Матев – Пом.-председател на СС за мандат 2018-2020 г., маг. фарм. Димитър Велев – Зам.-председател на СС за мандат 2018-2020 г. и д-р Тургай Калинов – Председател на СС за 2016/2017 г. обработи подадените електронни бюлетини, извърши преброяване и сверяване на гласовете.

удебелен шрифт са изписани имената на новоизбраните членове на Студентски съвет.

 

РЕЗУЛТАТИ

 

МЕДИЦИНА

Първи курс

Антоний Тодоров Моралийски – 27.8% /57 гласа/
Ерсин Селяйтинов Алишев – 26.8% /55 гласа/
Сибел Фераим Юдаим – 22% /45 гласа/
Назенде Велиева Илмазова – 20% /41 гласа/
Гергана Недялкова Радева – 17.6% /36 гласа/
Валерия Георгиева Пеева – 15.6% /32 гласа/
Ивайла Михайлова Иванова – 15.1% /31 гласа/
Аксения Евелинова Генова – 15.1% /31 гласа/
Кристофър Кристофър Рухумбика – 14.6% /30 гласа/
Йоана Александрова Димитрова – 10.7% /22 гласа/

Общо: 46.8% избирателна активност (95 валидни бюлетини и 1 невалидна)

Втори курс

Дона Стефанова Филчева – 37.7% /81 гласа/
Йоанна Илиянова Илиева – 34.9% /75 гласа/
Синди Руменова Иванова – 32.1% /69 гласа/
Николай Христов Игнатов – 30.7% /66 гласа/
Павло Красимиров Славов – 26.7% /58 гласа/
Василена Руменова Цонева – 20% /43 гласа/

Общо: 49.8% избирателна активност (98 валидни бюлетини и 9 невалидни)

Трети курс

Никола Ивайлов Картелов – 27.8% /60 гласа/
Бранимир Петров Владимиров – 27.3% /59 гласа/
Емил Галинов Неделчев – 26.4% /57 гласа/
Иван Дениславов Михайлов – 64% /57 гласа/
Йордан Георгиев Георгиев – 23.1% /50 гласа/
Александра Детелинова Неделчева – 22.7% /49 гласа/

Общо: 42.1% избирателна активност (83 валидни бюлетини и 8 невалидни)

Четвърти курс

Лора Луис Айетола – 29.3% /61 гласа/
Николай Николаев Момчев – 28.4% /59 гласа/
Ния Боянова Българинова -27.4% /57 гласа/
Гергана Любомирова Манчева – 25.5% /53 гласа/
Добромир Добромиров Георгиев – 22% /46 гласа/

Общо: 33% избирателна активност (69 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Пети курс

Веселина Михайлова Добрева – 5.3% /10 гласа/
Светослав Красимиров Стоянов – 5.3% /10 гласа/
Илия-Пресиян Ненков Георгиев – 5.3% /10 гласа/

Общо: 5.3% избирателна активност (10 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Шести курс

Ванеса Валериева Додова – 7.8% /17 гласа/
Валери Каменов Змеев – 7.8% /17 гласа/
Иван Деянов Ангелов – 7.8% /17 гласа/

Общо: 7.8% избирателна активност (17 валидни бюлетини и 0 невалидни)

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Първи курс

Мария Велимирова Тодорова – 17.1% /14 гласа/
Хатидже Северинова Дъбева – 17.1% /14 гласа/
Александър Маринов Маринов – 17.1% /14 гласа/

Общо: 17.1% избирателна активност (14 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Втори курс

Петя Ангелова Стоянова – 34.3% /23 гласа/

Общо: 34.3% избирателна активност (23 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Трети курс

Александра Свиленова Димитрова – 7.5% /6 гласа/

Общо: 7.5% избирателна активност (6 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Четвърти курс

Виктор Свиленов Савов – 44% /29 гласа/
Божидар Илиев Касабов – 44% /29 гласа/
Самуил Александров Самуилов – 44% /29 гласа/

Общо: 44% избирателна активност (29 валидни бюлетини и 0 невалидни)

ФАРМАЦИЯ

Първи курс

Йоана Градимирова Рачева – 18.2% /14 гласа/
Дуйгу Ерол Мехмед – 18.2% /14 гласа/

Общо: 18.2% избирателна активност (14 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Втори курс

Ангелина Димитрова Димова – 11.6% /11 гласа/
Мария Тодорова Петрова – 11.6% /11 гласа/
Наталия Димитрова Димитрова – 11.6% /11 гласа/

Общо: 11.6% избирателна активност (11 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Трети курс

Елина Андонова Андонова – 51.5% /35 гласа/
Николета Николаева Брайнова – 51.5% /35 гласа/
Цвета Любомирова Стоева – 51.5% /35 гласа/

Общо: 51.5% избирателна активност (35 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Четвърти курс

Дебора Галинова Съботинова – 73.3% /22 гласа/
Джан Белгин Кър – 70% /21 гласа/
Арсений Михайлович Бекетов – 56.7% /17 гласа/

Общо: 45% избирателна активност (30 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Пети курс

Виктория Живкова Янкова – 0% /0 гласа/

Поради липса на гласове кандидатът не е избран за член.

 

ВОЕНЕН ЛЕКАР

Втори курс

Антония Владимирова Пушкарова – 75% /15 гласа/
Васил Ивов Консулов – 75% /15 гласа/

Общо: 100% избирателна активност* (15 валидни бюлетини и 16 невалидни)

Трети курс

Мелани Пламенова Пиргова – 77.8% /14 гласа/
Станимир Златев Златев – 77.8% /14 гласа/

Общо: 100% избирателна активност* (14 валидни бюлетини и 13 невалидни)

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Първи курс

Данчо Станимиров Илиев – 0% /0 гласа/

Поради липса на гласове кандидатът не е избран за член.

Втори курс

Моника Емилова Златева – 89% /16 гласа/

Общо: 89% избирателна активност (16 валидни бюлетини и 0 невалидни)

Трети курс

Виктория Стефанова Христова – 50% /8 гласа/

Общо: 50% избирателна активност (8 валидни бюлетини и 0 невалидни)

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Втори курс

Зюлейха Синан Ахмед – 44% /24 гласа/

Общо: 44% избирателна активност (24 валидни бюлетини и 0 невалидни)

ЛОГОПЕДИЯ

Четвърти курс

Божена Георгиева Георгиева – 43% /9 гласа/
Симона Костадинова Иванова – 43% /9 гласа/
Карина Димитрова Майсторова – 43% /9 гласа/

Общо: 43% избирателна активност (9 валидни бюлетини и 0 невалидни)

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

РЕХАБИЛИТАТОР

Първи курс

Мартин Насков Дичев – 23% /10 гласа/

Общо: 23% избирателна активност (10 валидни бюлетини и 0 невалидни)

ЗЪБОТЕХНИК

Първи курс

Цветелина Мирославова Савова – 2.8% / 1 глас/
Мартин Горанов Янакиев – 2.8% / 1 глас/

Общо: 2.8% избирателна активност (1 валидна бюлетина и 0 невалидни)

Втори курс

Исмаил Мустафа Исмаил – 2.9% /1 глас/

Общо: 2.9% избирателна активност (1 валидна бюлетина и 0 невалидни)


Екипът на Студентски съвет поздравява всички новоизбрани членове и ще се свърже с всички кандидати с повече информация възможно най-скоро!
Благодарим на всички колеги, взели участие в тазгодишните избори!