elections_2021_2023

Частични избори за попълване на квотите на Студентски съвет за мандат 2021-2023 г.

 

 Уважаеми колеги,

Предстои да бъдат проведени частични избори за попълване на квотите за членове на Студентски съвет за мандат 2021-2023 г.

Ако сте мотивирана, креативна и иновативна личност, която иска да развие своите качества и да се занимава с извънучебна дейност, организиране на събития от спортен, научен и културен характер, сте добре дошли в екипа на Студентски съвет при Медицински университет – Варна.

Кандидатурите се подават изцяло онлайн посредством попълване на следната форма.

 Необходими документи за кандидатстване: 

1. Актуална снимка в паспортен формат.
2. Попълнено Мотивационно писмо.
3. Попълнен Въпросник*.

*Въпросникът се изисква само за кандидатурите на колегите в първи курс.

 

Одобрените кандидатури ще бъдат публикувани на сайта на Студентски съвет. При успешно подадена кандидатура ще получите потвърдителен имейл. В случай, че не получите такъв, моля свържете се с нас на: studentcouncil.muvarna@gmail.com.

 

NB! Срокът за подаване на кандидатури е до 23:59 ч. на 27.11.2021 г. /събота/.

 

Квотите за членове на Общо събрание на СС, разпределени по курсове и специалности, са както следва:

 

 Специалност „Медицина“:

Първи курсчетирима представители

 

 Специалност „Дентална медицина“:

Първи курстрима представители

Втори курседин представител

Трети курсдвама представители

Четвърти курсдвама представители

Шести курсдвама представители

 

 Специалност „Фармация“:

Първи курстрима представители

Втори курседин представител

 

 Специалност „Военен лекар“:

Първи курсдвама представители

Втори курсдвама представители

Пети курседин представител

 

 Факултет по обществено здравеопазване:

трима представители, независимо от специалността и курса на обучение

 

Медицински колеж:

трима представители, независимо от специалността и курса на обучение

 

За кандидатите, изучаващи специалности във Факултет по обществено здравеопазване (ФОЗ) и Медицински колеж (МК), имат право да гласуват САМО колегите им от същите курс и специалност!

Допълнителна информация относно дата и регламент за провеждане на изборите ще бъде публикувана на по-късен етап.

 

 Очакваме ви!