Избори за членове на Общо Събрание на Студентски съвет, мандат 2020-2022 г.

 

 Уважаеми колеги,

Предстои да бъдат проведени избори за членове на Общо събрание на Студентски съвет за мандат 2020-2022 г.

Ако сте мотивирана, креативна и иновативна личност, която иска да развие своите качества и да се занимава с извънучебна дейност, организиране на събития от спортен, научен и културен характер, сте добре дошли в екипа на Студентски съвет при Медицински университет – Варна.

Кандидатурите се подават изцяло онлайн посредством попълване на следната Google форма.

 Необходими документи за кандидатстване: 

1. Актуална снимка в паспортен формат.
2. Попълнено Мотивационно писмо.
3. Попълнен Въпросник*.

*Въпросникът се изисква само за кандидатурите на колегите в първи курс.

 

Одобрените кандидатури ще бъдат публикувани на сайта на Студентски съвет. При успешно подадена кандидатура ще получите потвърдителен имейл. В случай, че не получите такъв, моля свържете се с нас на: studentcouncil.muvarna@gmail.com.

 

NB! Срокът за подаване на кандидатури е до 17:00 ч. на 27.10.2020 г. /вторник/.

 

Квотите за членове на Общо събрание на СС, разпределени по курсове и специалности, са както следва:

 Специалност „Медицина“:

Първи курсчетирима представители

Втори курсчетирима представители

Трети курсчетирима представители

Четвърти курсчетирима представители

Пети курстрима представители

Шести курстрима представители

 Специалност „Дентална медицина“:

Първи курстрима представители

Втори курстрима представители

Трети курстрима представители

Четвърти курстрима представители

Пети курс двама представители

Шести курсдвама представители

 Специалност „Фармация“:

Първи курстрима представители

Втори курстрима представители

Трети курстрима представители

Четвърти курсдвама представители

Пети курсдвама представители

 Специалност „Военен лекар“:

Първи курсдвама представители

Втори курсдвама представители

Трети курс двама представители

Четвърти курсдвама представители

 Факултет по обществено здравеопазванепетима представители, независимо от специалността и курса на обучение

Медицински колеж петима представители, независимо от специалността и курса на обучение

За кандидатите, изучаващи специалности във Факултет по обществено здравеопазване (ФОЗ) и Медицински колеж (МК), имат право да гласуват САМО колегите им от същите курс и специалност!

Допълнителна информация относно дата, локации и регламент за провеждане на изборите ще бъде публикувана на по-късен етап.

 

 Очакваме ви!