Избори за Домови съвет към блок 3 и блок 35

Уважаеми колеги, 

На 20.10.2021 г. /сряда/ в 18:30 ч. ще се състои Общо събрание на 3-ти блок и 35-ти блок, по време на което ще се проведат избори за членове и Председател на Домови съвет съответно към двата блока. Съобразно епидемиологичната обствановка в страната, събитието ще протече изцяло в онлайн среда посредством платформата Blackboard.

Тези от вас, които желаят да се кандидатират за участие в изборите, могат да го направят на studentcouncil.muvarna@gmail.com, изпращайки попълнено мотивационно писмо. В него е необходимо да посочите три имена, курс, факултетен номер, блокът и позицията, за които кандидатствате.

Крайният срок за подаване на кандидатури е до 23:59 ч. на 17.10.2021 г.

Линк към виртуална стая за Общо събрание на блок 3: ТУК

Линк към виртуална стая за Общо събрание на блок 35: ТУК

Допълнителна информация и инструкции за Общото събрание и провеждането на изборния процес очаквайте в началото на всяко събрание. При възникнали въпроси, моля изпратете ги на горепосочения имейл.