Частични избори за попълване на квотите за членове на Студентски съвет, мандат 2021-2023 – кандидатури

 

Уважаеми колеги,

В 23:59 ч. на 07.12.2022 г. бе затворено подаването на кандидатури за попълване на квотите за членове на Общо събрание на Студентски съвет – мандат 2021-2023 г., при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

Специално за Вас, колеги, направихме кратки визитки на кандидатите за курсови представители от различните специалности, с цел да разберете малко повече за тях.

До този момент са подадени общо 31 (тридесет и една) кандидатури от следните курсове и специалности:

 

Специалност МЕДИЦИНА

Първи курс

Антоанета Добрева е била част от Ученически съвет 8 години, като в периода 10.-11. клас е изпълнявала длъжността Зам.-председател. За това време е помагала в организиране на информационни събития относно дадена кампания, благотворителни училищни базари и концерти. Дълго време се е занимавала състезателно с акробатичен рокендрол и има 10-годишен опит с актьорско майсторство, включително представяне на международни конкурси. Към този момент е асистент в Комитет „Медицинско образование“ към АСМБ-Варна. За свои силни страни намира отговорността, с която подхожда към всичко, подредеността, която ѝ помага правилно да разпределя задачите си, и запазването на спокойствие в напрегнати ситуации. Смята, че може да поема лидерска роля, когато това се изисква от нея, както и да се сработва добре с хора в екип, независимо дали до сега е работила с тях, или не. Мотивира я желанието да помага в организирането и осъществяването на различни дейности. Вярва, че качествата, които притежава, могат да бъдат от полза за Студентски съвет, а Съветът от своя страна да бъде в нейна полза, като надгради уменията ѝ.

 

Боян Българинов е участвал в Младежки Парламент – Русе, където редовно са се провеждали общественополезни кампании. Бил е активен доброволец и е придобил много опит. За себе си споделя, че е упорит, отговорен и изпълнителен. Контактен е и обича да се запознава с много хора. Определя себе си като човек с богато въображение, който обича да работи в екип и на когото може да се разчита. Мотивиран е да се развива, да създава нови контакти и да бъде полезен МУ-Варна. 

 

 

 

Виктория Панайотова е била председател на ученическия съвет в гимназията и има опит като Председател на структурата. Като силни свои страни изтъква владение на ораторско изкуство, умее да мотивира хората около себе си, изслушва внимателно и дава трезва преценка върху проблематиката, обмисля внимателно ходовете си. Умее да работи в екип, като винаги се старае да даде нещо от себе си за постигане на желаната цел. Споделя, че ще се радва да допринесе със своите умения и качества за дейността на Студентски съвет. 

 

 

 

Евгения Йорданова е била част от Ученическия съвет в гимназията си, както и от Младежки парламент – гр. Русе, където основна цел е било ангажирането на младите хора в града с проблемите на обществото и реализирането на техните идеи. Участвала е в организирането на Коледни базари за събиране на средства и отбелязване на празници. От скоро е асистент към АСМБ-Варна. Намира себе си за амбициозен и дисциплиниран човек, умее да проявява емпатия, но същевременно не позволява на емоциите си да взимат връх в сериозни ситуации. Смята, че досегашният ѝ опит би бил в голяма полза като член на Студентски съвет и иска да бъде от полезна на университета и на останалите студенти. 

 

Ирена Касабова е взимала участие в дейността на Дирекция „Превенции“ към Община Варна, а освен това в гимназията се е включила в организирането и подготовката на абитуриентски бал. Смята себе си за изключително отговорна, точна, прецизна и амбициозна. Умее да се сработва добре с хората, когато става дума за планиране и осъществяване на даден проект. Мотивацията ѝ да се включи в изборите е амбицията за развитие в личен и професионален план, създаването на полезни контакти и желанието да организира събития с обучителна и развлекателна цел, както и информационни кампании, насочени към студентите и обществото. 

 

Константин Иванов е бил член на БМЧК (Български младежки червен кръст) и МВП (Младежки воден парламент), който се занимава с опазването на водите, водните екосистеми и околната среда. МВП е част от Европейския Младежи воден парламент и е посещавал мероприятия, организирани съвместно с ученици от различни държави. В основното училище е участвал в клуба по екология. Описва себе си като изключително амбициозен и упорит. Винаги е готов да окаже необходимата помощ, когато това е възможно. Отговорен е и смята, че може да се справи с позицията, за която се кандидатира. Работата в екип му доставя удоволствие. Умее да съобразява с различните гледни точки и да прави компромиси, когато това е необходимо. Мотивира го желанието му да създаде нови контакти с хора като него, избрали да последват пътя на науката и медицината.

 

Маргарита Тенева се е занимавала с извънучебна дейност в основното училище и гимназията. Винаги е вземала участие в екипите, подготвящи и организиращи извънкласни дейности, като откриване на учебната година, празници, сбирки на класа и други. За свои силни страни счита добрата комуникация с хората, организационните си умения, дипломатичността, носенето на отговорности, мотивацията за постигане на високи резултати, стремежът към самоусъвършенстване и личностно развитие. Умее и обича да работи в екип. Чувства се удоволетворена, когато участва в организационния живот и помага на другите. Мотивира я желанието й да придобие нов, различен от досегашния си опит.

 

Мариета Петкова се е занимавала със свирене на цигулка в продължение на 8 години, както и с народни танци. Като силни свои страни посочва постоянство, старание и всеотдайност. Умее да работи в екип, обича да учи нови неща и да преодолява предизвикателства. За кандидатурата ѝ я мотивира желанието да бъде в полза на обществото, да развива нови умения и да участва активно в студентския живот, осъществявайки връзката между своите колеги и преподаватели. 

 

 

 

Милка Костова в продължение на 4 години се е занимавала активно с дейността на Клуба по дебати в гр. Русе. Там е придобила организационни умения и е усъвършенствала способността си за работа в екип. По същото време е била член и на Ученически съвет, където се е занимавала с организация на благотворителни концерти и базари. За себе си споделя, че притежава отдаденост и ентусиазъм и е сговорчива и комуникативна личност, която не се бои от предизвикателства. Умее да работи в екип в името на обща цел и цени мнението на хората около себе си, за да бъдат всички удовлетворени от резултата на общите усилия. За Милка МУ-Варна е сбъдната мечта и би била щастлива да остави добра следа в неговата история, да защитава доброто му име и да помага на своите колеги от всички специалности. 

 

Росица Мусинска до момента не се е занимавала активно с извънучебна дейност, но определено има желанието. Основните ѝ намерения са да участва в организирането на събития и да присъствам на такива, които да ѝ помогнат не само в личностното развитие, но да бъдат и в полза на университета. Споделя, че умее да работи в екип, мотивирана е, не се отказва, не се плаши от много работа и обича да бъде организирана и да помага. Има голямото желание да запълни времето си с нещо, което ще бъде от полза за университета и за колегите си и това я мотивира да се включи в настоящите избори. 

 

 

 

Траяна Транакиева е участвала в школи и състезания по математика, както и пеене в хор. Винаги е искала да участва в различни доброволчески организации и да бъда част от различни социално-значими кампании. Като силни свои страни определя желанието да помага на хората и да бъде полезна с това, което прави. Безкомпромисна е в работата в екип и се старае непрекъснато да надгражда своите умения и да научава нови неща. Заснемането и обработката на снимков и видео материал за неща, които прави с удоволствие и би се радвала да допринесе с тях към екипа. Към Студентски съвет са я подтикнали любопитството, както и желанието й да вземе участие в организацията на множество събития с научен и социален характер.

 

Хачик Варжабедян се е занимавал с извънучебна дейност в училище, където е бил част от организацията на различни спортни мероприятия, концерти и благотворителни каузи. Членува в арменската скаутска организация „Хоменътмен“ – гр. Варна, където ежедневно се занимава с благотворителни и творчески каузи. От скоро е член и на АСМБ-Варна. Има 12 години опит като състезател по тенис на корт, а в последните 3 е и треньор на деца и младежи. За себе си споделя, че е позитивна, комуникативна, отговорна и целеустремена личност и перфекционист, който не се отказва лесно. Обича да работи в екип. Мотивиран е да бъде част от Студентски съвет, воден от желанието да помага на хората, да участва в организирането на събития и да бъде връзката между институцията и учащите в нея.

 

Христиана Христова е била активен член на Ученически съвет на МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна. Участвала е в клуб по математика, математическа лингвистика, физика, китайски език, английска реч и дебати и практични финанси. Занимавала се е активно с фигурно пързаляне и плуване. Определя себе си като комуникативна, амбициозна, мотивирана, гъвкава и добронамерена, притежава аналитично мислене и умение за решаване на проблеми. Умее да работи в екип и да изслушва позициите на околните. Вярва, че може благодарение на своите качества и умения да бъде в полза на колегите си. 

 

 

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

Първи курс

 

Арзу Бейзат се е занимавала с различни спортни клубове, семинари и младежки асоциации, а също е била член на театрална трупа. За себе си смята, че умее да работи в екип, а като силни свои страни определя информираност по различни социални, демографски и културни въпроси, комуникативност, добре развити ораторски умения и предишен опит в организирането на събития. Мотивира я желанието ѝ да допринесе положително относно развитието на Студентски съвет с качествата и уменията, които притежава и желанието ѝ да бъде полезна на колегите си. 

 

 

 

Лаура Брузароско от малка е била част във вокална формация, а след като е натрупала опит, се е включвала в организацията и провеждането на много събития, свързани с групата, като концерти, събирания и различни изяви в телевизия и радио. Като силни свои страни определя желанието си да помага на хората, своите целеустременост, отговорност и мотивация, които е придобила с участието си в множество проекти, изискващи координация между хора и организираност. Мотивира я възможността да стане част от екип, който се занимава с дейности, свързани със студентите и развитието на университета.

 

Любомир Виков се е занимавал с различна обществена дейност, като през последните две години е работил по информационен проект, свързан с концлагерите в България преди 1989 г. и по точно на о. Белене, както и по проект, свързан с граждански мониторинг. Споделя, че умее да работи в екип, обича да разрешава проблеми от всякакво естество и притежава добри организаторски умения. Иска да стане част от Студентски съвет и да помага на своите състуденти, като негова цел е подобрението на базата и качеството на обучение. 

 

 

 

Мартина Чобанова се е занимавала с извънучебна дейност и продължава да го прави като член на АСДМ-Варна. Като силни свои качества определя целеустременост, упоритост, желание за развитие и умение за работа в екип. За кандидатурата ѝ я подтиква желанието да получава не само нови академични знания в университета, а да развива и личностните си способности и не на последно място – да допринесе по положителен начин за развитието на структурата и на своите колеги. 

 

 

 

Втори курс

Карина Добрева се е занимавала с различни видове извънкласна и доброволческа дейност, реализиране на клубни проекти, участие в кампании, организиране на събития и обществени мероприятия: Обучение на деца, ученици и млади хора на актуални теми по проекти свързани с Дирекция “Превенции”; Интерактивна работа и множество инициативи в Интеракт Варна Галатея; Благодарение на БМЧК Варна, допринасяне и приобщаване на децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, с цел намаляване на социалната и здравната им уязвимост. Споделя, че с желание и удоволствие би работила в екип, в който може да приложи своите организационни и лидерски качества, спомагайки както за добър микроклимат, така и за увеличаване на просперитета на студентите в и извън университета като цяло. Нейна главна мисия ще бъде да дава гласност на актуални казуси, споделяни от колегите, с цел разрешаването им и осигуряване на по-благоприятни условия в студентския живот.

 

Красимир Попов е започнал да участва в извънучебни дейности още в средното училище, а желанието и активността му са станали още по-големи с влизането в университета – член е на АСДМ-Варна. Също, тази година е взел участие в изборите за Председател на Домови съвет в едно от студентските общежития, където с доверието на приятели и колеги е пожънал голям успех. Участва в състава на баскетболния отбор на университета. За себе си споделя, че е човек на точността с идеални комуникативни умения. Вярва, че притежава необходимите отговорност, организаторски умения и всеотдайност за благополучната работа в екип. Негова най-силна мотивация и голяма цел е постигането на съвместна колаборация между студенти и преподаватели. Освен това намира Студентски съвет за среда, в която се създават нови приятелства и стабилни взаимоотношения. 

 

Трети курс

Пантелеймон Трпчевски е член на АСДМ-Варна и настоящ сътрудник в Студентски съвет. Силните му страни са комуникация, организация, посветеност, отговорност и сътрудничество. Иска да продължи да бъде част от колектива на Студентски съвет, да помага на студентите и да защитава правата им без значение от вяра и нация. Има голямо желание да продължи да се включва във всякакви извънкласни мероприятия, да спомага разрешаването на казуси и проблеми по време на обучението. 

 

 

 

Специалност ФАРМАЦИЯ

Първи курс

 

Биляна Костадинова е членувала в „Интеракт клуб – Варна“. Занимавала се е и с доброволческа дейност към филмовия фестивал „Любовта е лудост“. Била е част от училищния съвет в гимназията. Смята за силни свои страни умението за работа в екип, високата комуникативност и голямото си желание и мотивация да помага на хората. Нейната най-силна мотивация да стане част от Студентски съвет е да бъде активна в студентския живот, като се занимава с организирането на кампании и мероприятия, развива себе си и лидерските си качества, както и да развива комуникацията си  с други колеги от всички специалности на университета.

 

Калина Найденова не се е занимавала активно с извънучебна дейност до момента, но има огромно желание да бъде член в Студентски съвет на МУ-Варна и Асоциация на фармацевтите, да дава нови идеи и да подпомогне за още по-добро развитие на университета. Като силни свои страни определя това, че е много организирана, амбициозна, целеустремена и винаги, когато си постави цели, ги изпълнява на всяка цена. Умее да работи в екип, чрез предлагане на различни идеи за иновативно представяне на проекти, изслушва мненията на хората, с които работи и предава всичко в посочения срок. Мотивацията ѝ да се включи в изборите е водена от желанието за участие във всички събития, организирани от университета.

 

Хрисимира Димитрова се е занимавала с художествена гимнастика, балет, плуване и пеене в школа. Споделя, че умее да работи в екип и има иновативни идеи. Нейна цел е всички да останат доволни, удовлетворени и щастливи след всяко организирано събитие. Обича екипната работа, защото смята, че всяка идея може да бъде подобрена. Определя себе си като комуникативна, креативна и целеустремена. Обича да си поставя цели, които не само да бъдат постигнати, но и надхвърлени. Желае да се включи в Студентски съвет, за да подобри екипа и да допринесе със своите качества. 

 

 

 

Специалност ВОЕНЕН ЛЕКАР

Трети курс

Мария Мутафова е активен член на АСМБ-Варна от първи курс, а тази година е и Локален отговорник към комитет „Професионален обмен – пристигащи“. В гимназията е била член на ученическия съвет, била е на два проекта по Еразъм, а освен това се е занимавала с организирането на няколко благотворителни базара. Смята себе си за лъчезарна, упорита, борбена и отговорна и определено може да работи в екип. Като военен лекар е преминала през обучения по лидерство и смята, че тези обучения са дооформили личността ѝ, като са развили максимално лидерските ѝ качества. За кандидатирането в Студентски съвет я мотивира екипната работа и сплотеността на студентите.  

 

Симеон Тушев в училищните си години често е организирал мероприятия, има и създаден клуб. Членувал е в клубове и активно се занимава със спортни събития. Намира за силни свои страни умението да се адаптира и лесно да се разбира с околните. Мотивира го желанието да участва в организирането на кампании, събития и различни мероприятия в помощ на обучението на всички студенти – бъдещи и настоящи, както и активно да представлява колегите в своя курс и специалност. 

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (ФОЗ)

Антоний Марковски е бил част в ученическия съвет в гимназията. Там е участвал в организацията на големи събития като изпращане на завършващите випуски, благотворителни концерти, организирани от училището, кампании за превенция на лоши навици и други. Счита себе си за креативен, упорит, стриктен и отговорен. Умее да работи в екип. Запознат е с дейността на Студентски съвет още от 2016 година, когато е станал част от постигнатия тогава Световен рекорд на Гинес. Мотивира го желанието да бъде полезен на структурата, както и на себе си, като по този начин би подпомогнал за развитието на своите качества и постигането на поставените от Съвета цели.

 

 

Пламена Димитрова е взимала участие в много конкурси и състезания с икономическа насоченост в гимназиалните години. Била е „управител“ на ученическа фирма по време на професионалното си средно икономическо образование, което е развило потенциала ѝ и я е накарало да предизвика себе си. Споделя, че притежава лидерски умения, практичност, умее да комуникира с хората. Мотивира я желанието ѝ да се включва занапред в организираните от Студентски съвет събития.

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ (МК)

 

Хаве Дъбева в училище се е занимавала с много извънучебни дейности – била е част от Училищния парламент и е заемала длъжността Председател за две години. Едно от силните й качества е екипната работа, определя се като амбициозна и организирана личност. Умее да носи отговорност, да уважава и защитава както своите интереси, така и тези на колегите си. Споделя, че се чувства вдъхновена да бъде част от нещо ново и това я мотивира да стане част от Студентски съвет.

 

 

 

Фатме Емин е била отговорник на класа в гимназията и е била част от ученическия съвет. Освен това се е занимавала с плуване, народни танци и тенис на маса. Определя себе си като организиран човек, обича да се запознава с нови хора, да планира и да създава нови неща, както и да работи в екип. С голямо желание кандидатства за член на Студентски съвет, защото иска да се запознае с нови хора и е готова за нови приключения. 

 

 

 

Десислава Георгиева се е занимавала с различни дейности, сред които – танци, театър и литература. Участвала е в множество доброволчески дейности и фестивали, свързани с екология, изкуство, спорт, кино, литература и още други сфери. Определя се като комуникативен и креативен човек, който съумява да работи с хора от различни социални среди. За Студентски съвет смята, че е една огромна възможност да придобие още нови знания и умения, да разговаря с различни хора и да трупа нов полезен опит. През изминалата година, като сътрудник в структурата, е присъствала на множество събрания и е взимала активно участие в осъществяването на организираните събития. Споделя, че за нея е удоволствие да работи в младия, динамичен и опитен екип на Студентски съвет и с нетърпение очаква новите възможности за работа в насока по-доброто бъдеще както на университета, така и на всички студенти. 

 

Теодор Станев е бил дългогодишен член в ЦПЛР и ОДК към Община Варна в Периода 2016 – 2021 г., доброволчество към дневни центрове за хора с увреждания, дългогодишно членство към МСМРБ (Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите) ,член- сътрудник на ХТМУ и на БАН. Като силни свои страни определя комуникативност, креативност за справяне с казуси в динамична среда, умения за работа в екип, а също умее да работи с приложни програми, софтуери и да изработва флаери, постери и плакати. Негова цел е да представя специалността си пред повече студенти, да дава гласност на проблемите в образователната система, да сформира екип за масова информираност на пациенти в превенцията на глобални заболявания като СПИН, хепатит и др. Не на последно място е и желанието му за по-високо личностно развитие в голямото академично семейство на МУ-Варна.

 

Очаквайте допълнителна информация и регламент за гласуване скоро!

Екипът на Студентски съвет желае успех на всички канидати!