Избори за членове на Общо Събрание на Студентски съвет – обновление

Уважаеми колеги,

При последното обявяване на избори за членове на Общо събрание на Студентски съвет, немалка част от колегите ни проявиха похвално голям ентусиазъм. За съжаление, поради непредвиденото прекъсване на всички присъствени дисциплини и събития през месец ноември 2020 г. бе необходимо изборите да бъдат отложени. В резултат на променените обстоятелства, понастоящем:

Имаме честта да ви съобщим, че процесът по избора на нови членове ще бъде възобновен през месец март. 

С цел максимализиране удобството на кандидатите и на избирателите, подадените до момента кандидатури за членство се считат за валидни

и

нови кандидатури могат да бъдат подавани посредством тази форма.

Срокът за подаване на нови кандидатури е до 12.03.2021 г. в 23:59 ч.

Пръ възникнали въпроси и обратна връзка може да се свържете с нас на: studentcouncil.muvarna@gmail.com

Повече информация за необходимите документи за кандидатстване, както и пълен списък с квотите, разпределени по курсове и специалности, може да намерите на този линк. Информацията се обновява в реално време.

Медицински университет – Варна се нарежда сред университетите с най-активно застъпено студентско самоуправление. Не пропускайте възможността да участвате в него със своя глас!

Студентски съвет пожелава успех на всички кандидати!