elections_2021_2023

Частични избори за попълване на квотите на Студентски съвет за мандат 2021-2023 г. – регламент

Уважаеми колеги,

Предвид актуалната епидемиологична обстановка в страната и по света, частичните избори за попълване на квотите на Студентски съвет за настоящия мандат не биха могли да се проведат в присъствен формат. Затова, с цел осигуряване на напълно безопасни условия за упражняване правото на глас, същевременно съхранявайки прозрачността на изборния процес, настоящият организационен комитет взе решение да се възползва от вече добре познатата на студентите онлайн платформа webstudent.

NB! Право на глас има всеки студент в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в специалност Медицина, Дентална медицина, Фармация, специалностите с подадени кандидатури във Факултета по обществено здравеопазване и Медицински колеж.

 

[1] Относно датата и часовия диапазон: Изборите ще се проведат на 09.12.2021 г. /четвъртък/, като за ваше удобство платформата ще бъде активна до 23:59 ч. на същата дата.

[2] Относно резултатите от гласуването: Ще бъдат обявени на сайта на Студентски съвет в срок до 48 часа от момента на приключване на процеса по гласуване. Тази информация ще бъде разпределена и по групите във Фейсбук.

 

Всички курсове и специалностиосвен сп. Медицина, първи курс[3] гласуват, избирайки една от възможните предварително записани комбинации от кандидати.

 

За да се отчете бюлетината Ви като валидна, е необходимо да гласувате задължително за толкова кандидати, колкото е съответната квота за Вашия курс и специалност. Пример: ако квотата е 4 места и има подадени 10 кандидатури, е нужно да изберете 4-ма кандидати, които да подкрепите. В противен случай Вашият вот няма да бъде зачетен. Изключение правят само случаите, в които общият брой подадени кандидатури е по-малък от предварително зададената квота.

При преброяване на гласовете, резултатите ще се преобразуват в процент спрямо общия брой студенти в дадения курс и специалност.

Списък с разпределение на квотите по курсове и специалности може да откриете тук.

Кратки визитки на кандидатите ще откриете тук.

 

Практически инструкции относно процеса на гласуване:

1. Влизате в профила си в уебстюдънт:https://webstudent.mu-varna.bg/;
2. Избирате поле „Учебен процес“ от лентата с менюта в горната част на страницата;
3. Избирате секция „Анкети“ от лентата с менюта в лявата част на страницата;
4. Избирате анкетата, която отговаря на Вашия курс, специалност и профил (напр. Военен лекар) и избирате „Продължи“.
5. Избирате комбинацията от кандидати, за която искате да гласувате и избирате „Запис“.

Забележка: Можете да гласувате само за Вашия собствен профил на обучение, подаден глас в друг профил се счита за невалиден.

 

[3] Относно гласуването за Специалност „Медицина“ 1-ви курс: Поради големия брой кандидати е необходимо форматът на гласуване за този курс и специалност да представлява ръчно попълване на комбинация от кандидати посредством номер на кандидата (повече обяснения можете да намерите по-долу на тази страница или на страницата на самото гласуване).

 

Добавка към т. 5 от процеса за гласуване за 1-ви курс, Специалност „Медицина“:

! Гласува се, като се попълни 1.) КОМБИНАЦИЯТА от 2.) НОМЕРАТА НА КАНДИДАТУРИТЕ на 3.) ЧЕТИРИМА 4.) НЕПОВТАРЯЩИ СЕ кандидати, 5.) КАТО ВСЕКИ КАНДИДАТ СЕ РАЗДЕЛЯ СЪС ЗНАК +

Номерата на кандидатите са описани в поле „Списък с номера на кандидатурите“, което е налично на страницата за подаване на гласове!

Примери: „1+2+3+4“; „10+9+1+2“

Не се считат за валидни:

– Бюлетини с повтаряне на един кандидат два или повече пъти;
– Бюлетини с по-малко или повече от четирима кандидати;
– Бюлетини, съдържащи знаци, различни от цифри и „+“;
– Бюлетини, подадени некоректно

 

Уважаеми колеги, всеки от нас има право мнението му да бъде чуто. Ваш е изборът кои ще бъдат представителите на курса ви – не пропускайте възможността да подкрепите колегите, в които имате доверие.Предварително благодарим сърдечно на всички, които подават своя вот.

Пожелаваме успех на всички кандидати!