Избори за попълване квотите на членове на Студентски съвет за мандат 2018-2020

На провелото се Общо събрание на 18.09.2018 г. /вторник/ бе взето решение изборите за попълване квотите на членове на Студентски съвет за мандат 2018 – 2020 да се проведат на 26.09.2018 г. /сряда/.

Разпределение на броя членове спрямо нуждите на структурата и на база големината на съответните курсове:

Специалност “Медицина”

1-ви курстрима представители

2-ри курстрима представители

3-ти курстрима представители

4-ти курстрима представители

5-ти курсдвама представители

6-ти курсдвама представители

Специалност “Дентална медицина”

1-ви курстрима представители

2-ри курстрима представители

3-ти курсдвама представители

4-ти курс – двама представители

5-ти курс –  двама представители

6-ти курседин представител

Специалност “Фармация”

1-ви курсдвама представители

2-ри курсдвама представители

3-ти курсдвама представители

4-ти курсдвама представители

5-ти курседин представител

 

Специалност „Военен лекар“

1-ви курсдвама представители

2-ри курс – един представител

 

Факултет по обществено здравеопазване (ФОЗ)четирима представители, независимо от специалността.

Медицински колежчетирима представители, независимо от специалността.

Срокът за подаване на кандидатурите е от 22:00 ч. на 19.09.2018 г. /сряда/ до 23.09.2018 г. /неделя/ в 22:00 ч.

Необходими документи:

  1. Мотивационно писмо (тук), адресирано до председателя на Студентски съвет, съдържащо: три имена, факултетен номер, курс, група и специалност.
  2. Снимка (формат като за документи и да се вижда ясно лицето на конкретния кандидат).
  3. За първокурсниците – отговори на следните опознавателни въпроси, с цел създаване на кратка визитка (виж тук).

Кандидатурите се подават онлайн на имейла на Студентски съвет: studentcouncil.muvarna@gmail.com и ще бъдат публикувани на сайта на СС (за първокурсниците – заедно със съответните визитки).

Допълнителна информация относно това, къде ще има изборни урни, ще се публикува заедно с кандидатурите.