Частични избори за попълване на квотите за членове на Студентски съвет, мандат 2021-2023 – резултати

 

Уважаеми колеги,

На 13.12.2022 г. от 09:00 до 17:00 онлайн се проведоха частичните избори за попълване на квотите за членове на Общо събрание на Студентски съвет – мандат 2021-2023 г.

След преброяване на гласовете от Комисията по избора, в състав: Елина Андонова (Заместник – председател на Студентски съвет), Николай Момчев (член на Студентски съвет), Павло Славов (член на Студентски съвет), с протоколчици и наблюдатели – Възкресия Абаджиева (член на Студентски съвет) и Никола Картелов (член на Студентски съвет), резултатите по специалности са следните:
*С bold са посочени имената на всички новоизбрани членове за мандат 2021-2023

 

Специалност МЕДИЦИНА
Първи курс

Антоанета Добрева – 40 % (80 гласа)
Христиана Христова – 26.5 % (53 гласа)
Евгения Йорданова – 24.5 % (49 гласа)
Боян Българинов – 23 % (46 гласа)
Ирена Касабова – 21 % (42 гласа)
Константин Иванов – 21 % (42 гласа)
Мариета Петкова – 20 % (40 гласа)
Траяна Транакиева – 16.5 % (33 гласа)
Хачик Варжабедян – 16.5 % (33 гласа)
Маргарита Тенева – 15 % (30 гласа)
Росица Мусинска – 10.5 % (21 гласа)
Милка Костова – 8,5 % (17 гласа)
Виктория Панайотова – 7,5 % (15 гласа)
Общо: 67,5 % избирателна активност (135 бюлетини, от които 130 валидни и 5 невалидни).

 

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Първи курс

Мартина Чобанова – 42,11 % (32 гласа)
Лаура Брузароско – 39,47 % (30 гласа)
Арзу Бейзат – 38.16 % (29 гласа)
Любомир Виков – 14.47 % (11 гласа)
Общо: 51,31 % избирателна активност (39 бюлетини, от които 34 валидни и 5 невалидни).

 

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Втори курс

Карина Добрева – 33,33 % (23 гласа)
Красимир Попов – 30,43 % (21 гласа)
Общо: 63,77 % избирателна активност (44 бюлетини, от които 44 валидни и 0 невалидни).

 

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Трети курс

Пантелеймон Трпчевски – 2,56 % (2 гласа)
Общо: 2,56 % избирателна активност (2 бюлетини, от които 2 валидни и 0 невалидни).

 

Специалност ФАРМАЦИЯ
Първи курс

Биляна Костадинова – 13,3 % (10 гласа)
Калина Найденова – 13,3 % (10 гласа)
Хрисимира Димитрова – 13,3 % (10 гласа)
Общо: 13,3 % избирателна активност (10 бюлетини, от които 10 валидни и 0 невалидни).

 

Специалност ВОЕНЕН ЛЕКАР
Трети курс

Мария Мутафова – 60 % (12 гласа)
Симеон Тушев – 60 % (12 гласа)
Общо: 60 % избирателна активност (12 бюлетини, от които 12 валидни и 0 невалидни).

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ (ФОЗ)

Антоний Марковски – 3,64 % (16 гласа)
Пламена Димитрова – 3,64 % (16 гласа)
Общо: 3,64 % избирателна активност (16 бюлетини, от които 16 валидни и 0 невалидни).

 

МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ (МК)

Хаве Дъбева – 0,73 % (5 гласа)
Фатме Емин – 0,73 % (5 гласа)
Десислава Георгиева – 0,73 % (5 гласа)
Теодор Станев – 0,73 % (5 гласа)
Общо: 0,73 % избирателна активност (5 бюлетини, от които 5 валидни и 0 невалидни).

 

Новоприетите членове ще бъдат уведомени лично за предстоящото регулярно събрание на Студентски съвет, като тяхното присъствие е задължително! Отправяме специална покана и към всички колеги, взели участие в изборите и проявяващи желание да се запознаят с дейността на структурата – Добре дошли сте да станете част от нашето семейство като сътрудници!

Целият екип на Студентски съвет поздравява новоизбраните представители на съответните курсове и специалности!