Избори за попълване квотите на членове на Студентски съвет – Резултати

Уважаеми колеги,

Както знаете, днес се проведоха частични избори за попълване на квотите за членове в Студентски съвет за мандат 2018-2020. Всички студенти от специалност МЕДИЦИНА, ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ и ВОЕНЕН ЛЕКАР имаха възможност да упражнят правото си на глас на 3 избирателни пункта: Медицински университет – Варна, Факултет по Дентална медицина,Факултет по Фармация. Изборния ден започна в 09:00 часа и приключи в 16:00 часа.

След преброяване на гласовете от Комисията по избора, в състав: Божидар Касабов(Председател на Студентски съвет), Бойко Матев (Помощник – председател на Студентски съвет), Димитър Велев (Заместник – председател на Студентски съвет), с протоколчици и наблюдатели – Веселина Добрева(студент 4 курс, специалност Медицина) и Светослав Стоянов(студент 4 курс, специалност Медицина), резултатите по специалности са следните:
*С bold са имената на всички новоизбрани членове за мандат 2018-2020

 

Специалност МЕДИЦИНА
Първи курс

Павло Красимиров Славов – 29,7 % (66 гласа)
Дона Стефанова Филчева – 19,8 % (44 гласа)
Йоана Илиянова Илиева – 18,9 % (42 гласа)
Емирхан Ерхан Алиосман – 14,4 % (32 гласа)
Ангел Руменов Михов – 13,05 % (29 гласа)
Румен Георгиев Георгиев – 13,05 % (29 гласа)
Велина Павлова Пенчева – 12,6 % (28 гласа)
Общо: 43,79 % избирателна активност( 95 бюлетини, от които 90 валидни и 5 невалидни).

 

Специалност ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
Първи курс

Петя Ангелова Стоянова – 35,80 % (29 гласа)
Мартин Диянов Шидеров – 30,86 % (25 гласа)
Фани Рафетова Ахмедова – 22,22 % (18 гласа)
Общо: 45,67 % избирателна активност( 37 бюлетини, от които 36 валидни и 1 невалидна).

 

Специалност ФАРМАЦИЯ
Първи курс

Мария Петрова – 27,08 % (26 гласа)
Наталия Димитрова Димитрова – 16,67 % (16 гласа)
Ангелина Димитрова Димова – 16,67 % (16 гласа)
Общо: 30,21 % избирателна активност( 29 бюлетини, от които 29 валидни и 0 невалидни).

Поради еднакъв брой гласове между втората и третата кандидатура, новоприети са и тримата кандидати.

 

Специалност ВОЕНЕН ЛЕКАР
Първи курс

Васил Ивов Консулов – 52,6 % (10 гласа)
Антония Владимирова Пушкарова – 47,34 % (9 гласа)
Катерина Петева Кирова – 15,78 % (3 гласа)
Габриела Пламенова Пиргова – 10,52 % (2 гласа)
Общо: 63,12 % избирателна активност( 12 бюлетини, от които 12 валидни и 0 невалидни).

 

Новоприетите членове ще бъдат уведомени лично за предстоящото регулярно събрание на Студентски съвет, като тяхното присъствие е задължително! Отправяме специална покана и към всички колеги, взели участие в изборите и проявяващи желание  да се запознаят със дейността на структурата – Добре дошли сте да станете част от нашето семейство, като сътрудници!

Целият екип на Студентски съвет поздравява новоизбраните представители на съответните курсове и специалности!