ІІІ варненско лятно училище „Въведение в спешната помощ“ ще се проведе в МУ-Варна

За трета поредна година в Медицински университет – Варна ще се проведе курс по спешна медицинска помощ за студенти по медицина от пети курс и стажант-лекари, в периода 8–19 юли 2019 г.

Курсът включва две части – теоретична и практическа:

І. Теоретична част:  8-9 юли 2018 г. от 14:00 ч. в МУ-Варна

(достъпна за студенти от всички курсове и специалности)

ІІ. Практическа част:  10–19 юли 2019 г.

  • 10–11 юли 2019 г.

Симулационен център в УМБАЛ „Св. Марина“ – ет. 15

9:00–12:00 ч. – студенти по медицина V курс

12:00–15:00 ч. – студенти по медицина VІ курс

  • 12–19 юли 2019 г.

– ЦСМП – Варна

– спешни отделения на УМБАЛ „Св. Марина“ (за деца и за възрастни)

– спешно отделение на МБАЛ „Св. Анна“

(достъпна САМО за студенти по медицина V курс и VІ курс).

  • 17 юли 2019 г.

9:00–10:00 ч. Пристанище Варна – Изток

Участие в международно учение на военноморските сили „Бриз 2019“.

Варненското лятно училище по спешна медицина се провежда под патронажа на Ректора на Медицински университет – Варна, проф. д-р Красимир Иванов, дмн.

Участието е безплатно.

Студентите от англоезично обучение също могат да присъстват, като имат предвид, че курсът се провежда на български език.

Преминалите курса ще получат сертификат за участие.

Желаещите трябва да заявят своето участие на email: varna_speshna@abv.bg, като посочат трите си имена, факултетен номер и курс.

Крайният срок за регистрация е 5 юли 2018 година.

ПРОГРАМА