Започва подаването на документи за летни стажове в Русия на студенти и специализанти

​От 21 февруари до 8 март 2019 г. ще се приемат документи за кандидатстване за летни стажове в учебните и клинични бази на Университета „Сеченов“ в Москва, Русия, Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников“ в Санкт Петербург, Русия и в Харковския държавен медицински университет в Украйна.

Изискванията към кандидатите са да имат минимален успех от следването – много добър 4.50 (включително от зимен семестър на учебната 2018/2019 г.), да са положили успешно всички изпити (включително от зимен семестър на учебната 2018/2019 г.). За специализанти и докторанти ще се изисква минимален успех от дипломата за висше образование – много добър 4.50. Владеенето на английски език е задължително, а документ, удостоверяващ знанието на руски език ще бъде предимство.

Стажът в Университета „Сеченов“ в Москва се провежда за девета  поредна година в рамките на споразумение за двустранно академично сътрудничество. Той ще се състои в периода 15-26 юли 2019 г. За него могат да кандидатстват:

  • студенти 4-ти и 5-ти курс „Медицина“, „Дентална медицина“;
  • студенти 3-ти и 4-ти курс „Фармация“.

За лятна практика в Северозападния държавен медицински университет „И. И. Мечников“ в Санкт Петербург, която ще се проведе от 22 юли – 2 август 2019 г., документи могат да подават:

  • студенти 3-ти, 4-ти и 5-ти курс „Медицина“ и „Дентална медицина“
  • студенти или обучаващи се в магистърски програми на Факултета по обществено здравеопазване
  • специализанти и докторанти по някое от направленията хирургия, кардиология, микробиология, анестезиология, интензивно лечение, дентална медицина, хигиена и епидемиология.

В Харковския държавен медицински университет летен стаж в периода 15-26 юли 2019 г.  могат да проведат:

  • студенти 4-ти курс специалност „Дентална медицина“.

Повече информация за летните студентски стажове може да намерите  ТУК.

Формулярът за кандидатстване (http://mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/proceduri.aspx) може да намерите на сайта не Медицински университет – Варна, в раздел Международно сътрудничество.

Съгласно утвърдената Селекционна процедура (http://mu-varna.bg/BG/InternationalActivity/Pages/proceduri.aspx) за подбор на участници в летни стажове в Русия и Украйна, с одобрените по документи кандидати ще се проведе интервю.