Информация за студенти във връзка с предстоящите парламентарни избори

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с отправени до Студентски съвет при Медицински университет – Варна запитвания Ви информираме, че съгласно указанията на Централната избирателна комисия, „при изборите за народни представители, насрочени за 04.04.2021г., ако сте студент в редовна форма на обучение, можете да гласувате в секция по избор в населеното място, където се обучавате, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на: документ за самоличност; надлежно заверена за съответния семестър студентска книжка; декларация по образец, че не сте гласувал и няма да гласувате на друго място, която ще Ви бъде предоставена в изборното помещение. Ако нямате студентска книжка или тя е електронна, може да представите вместо нея уверение от съответното висше училище“.

За заверка на студентската Ви книжка, може да се обръщате към деканата на съответния факултет или учебна канцелария на Медицинския колеж или филиалите на МУ – Варна.