Kампания „Зелен живот“

 

Скъпи колеги,

И тази година ще се проведе кампания „Зелен живот“. Ако имате събрани пластмасови капачки и се чудите къде да ги предадете, сърцето в двора на сграда Ректорат е правилното място. Събраните капачки ще бъдат предадени за рециклиране на благотворителната организация „Аз вярвам и помагам“ на 30 април. Със събраните средства ще се закупи медицинска апаратура за отделения по неонатология и детска хирургия в град Варна. Не се колебайте, включете се в кампанията до 29 април!

Може да поставите вашите капачки в голямото сърце или ако се повече, в торбичка или бутилка около сърцето.

 

Кампанията се организира от комитет „Обществено здраве“ към Асоциацията на студентите-медици в България – Варна (АСМБ-Варна), съвместно с Асоциацията на студентите по фармация – Варна (АСФВ), Асоциацията на студентите-дентални медици – Варна (АСДМ), с подкрепата на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна