Здравният, медицинският и СПА туризмът във фокуса на бизнес отношенията между Германия и България

На 5 март 2019 г. Медицински университет – Варна участва в две знакови събития за развитието на здравния, медицинския и СПА туризъм, които се проведоха в Министерството на икономиката на Германия в Берлин – Кръгла маса на тема „Възможности за сътрудничество между България и Германия в сферата на медицинския, СПА и уелнес туризъм“ и форум „Промотиране на България като дестинация за четири сезона за здравен и СПА туризъм“.  Провеждането на двете събития бе в рамките на най-голямата туристическа борса в Европа – ITB Берлин.

Организатори и инициатори на двете събития са Германо-българската индустриално-търговска камара (АХК България) с председател д-р Митко Василев и Българската асоциация за балнеология и СПА туризъм (БУБСПА) с президент г-жа Сийка Кацарова. Специален гост и активен участник в събитията бе извънредният и пълномощен посланик на България в Германия Н. Пр. Елена Шекерлетова.

Медицински университет – Варна бе представен от проф. Тодорка Костадинова – заместник-ректор „Международно сътрудничество“. Университетът получи специална покана за участие не само заради спечелената награда на Европейската СПА асоциация (ЕСПА) за иновативно обучение за 2018 г., но и в ролята си на активен партньор на БУБСПА и ЕСПА и бизнес партньор на КК „Св. Константин и Елена“, КК Албена АД като база за практическо обучение. От значение е и фактът, че в университета се обучават мениджърски екипи за здравен и медицински туризъм, както и над 860 немски студенти по медицина и дентална медицина.

Във фокуса на Кръглата маса бяха възможностите за сътрудничество между България и Германия в областта на здравния туризъм. Участие взеха представители на немски здравни каси, Министерство на здравеопазването на Германия и България, Министерство на туризма в България, АХК България, БУБСПА и ЕСПА. Основната цел на кръглата маса бе установяване на контакти на експертно ниво за  сключване на договори с немските здравни каси за здравни пакети в български медицински и СПА центрове, сертифицирани по Наредба 2 от 29.01.2016 г.

Участието на МУ-Варна в това събитие бе предшествано от по-разширени дискусии по време на проведената през февруари в София кръгла маса на тема „Квалификация на кадрите в туризма – проучване, програми за повишаване на квалификацията“, част от програмата на Международна туристическа борса „Ваканция & СПА Експо 2019″. МУ-Варна бе представен от екип в състав проф. Тодорка Костадинова, проф. Димитричка Близнакова, доц. Гергана Ненова, доц. Минко Милев и ас. д-р Николай Недев.

Над 70 представители на немския и българския бизнес участваха в германо-българския форум „Промотиране на България като дестинация за четири сезона за здравен и СПА туризъм“ в рамките на туристическо изложение ITB.  Във форума бяха представени основни СПА дестинации в България – Св. Константин и Елена, к.к. Албена, Велинград, Сандански и др..  Участниците се обединиха около предложението на Посланик Шекерлетова да бъде организирано експертно посещение в определени центрове, които са в най-пълна готовност да сключат договори с немски здравни каси и да се премине към следващо ниво на преговори.