ВАЖНО НАПОМНЯНЕ за ГДД към НАП

Уважаеми колеги,

Искаме да ви напомним, че годишни данъчни декларации (ГДД) подават всички, които през 2019 година са получили някои от следните видове доход:

– възнаграждения по граждански договори;
– възнграждения под формата на награди от „Дни на отворени врати“ 2019г. и „Food Festival“ 2019;

Подаването става по електронен път с ПИК в сайта на НАП, на място в поделение на НАП или по пощата. Електронните данъчни декларации се генерират автоматично, като е нужно единствено и само потвърждение. При попълване на декларация на хартиен носител е нужно да бъде издадена служебна бележка за дохода, като за целта се подава заявление в деловодството на Медицински университет – Варна и срокът за издаването й е 14 дни.

Годишните данъчни декларации следва да се подадат до 30.04.2020 година.

За контакти при възникнали въпроси: 052/ 677 031; 052/ 677 030;