Годишни награди на фондация „Гален Темелков“

Уважаеми колеги,

Навярно някои от вас са чували за фондация „Гален Темелков“, но със сигурност има и такива, които не са. Фондация „Гален Темелков“ е създадена на 20-ти април 2020 година. Тя носи името на едно светлокосо, високо, красиво, небооко, борбено и целеустремено момче – ГАЛЕН ТЕМЕЛКОВ. Може би някои от вас са го познавали. Той беше студент по медицина в първи курс на МУ-Варна и това му доставяше изключително удоволствие. За жалост на 12 март тази година, 6 дни, преди да навърши двадесетата си година, небоокото момче написа последното изречение от земната си биография. Приятелите и близките му не са съгласни, че това е краят и така се ражда фондация „Гален Темелков“. Основната мисия на фондацията е да възроди идеалa за един по-справедлив, хуманен и благороден свят, като укрепва духа и здравето на младите хора. Фондация „Гален Темелков” подпомага и развива различни проекти, свързани с разширяването на знанията и обучението на деца и младежи с различен социален статус, етнос и семейна среда и приобщаването им към ценностите на културата, науката и изкуството. Един от проектите на фондацията носи името „Пътят на Хипократ”. Това е фонд, насочен към подкрепа и подпомагане на бъдещи лекари, така че те да бъдат мотивирани да останат и да практикуват в страната ни. Първите кандидат-студенти и студенти, които фондацията ще подкрепи, ще са от ППМГ „Нанчо Попович“, където Гален завърши средното си образование, и МУ-Варна, където Гален следваше мечтата си да стане лекар!

Представяме правилата на Фондация „Гален Темелков”
за определяне на кандидатите за годишни награди от Медицински университет – Варна за учебната 2020/2021 година:

Предоставената награда от фондация „Гален Темелков” е за студенти от Медицински университет – Варна. Използва се за заплащане на студентската годишна такса за обучение. Необходимите финансови средства се определят от Медицински университет – Варна, като таксата за зимния семестър на текущата година ще се изплати (възстанови) на одобрения студент, а за летния семестър ще се преведе по банковата сметка на университета, като това важи само за тази учебна година. Следващите годишни награди ще бъдат изплащани директно по банковата сметка на МУ – Варна. Броят на одобрените кандидати ще бъде различен за всяка година, но минимум един студент ще бъде награждаван. Всеки студент може да кандидатства за наградата всяка поредна година, без значение дали е бил одобрен предходната година.

Критерии:
– Кандидатът да е български гражданин и студент в МУ-Варна.
– Минимален успех много добър (4,50) като се взема предвид успехът от предходните два семестъра – зимен и летен, на предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успех (копие от студентска книжка и др.).
– Извънучебни дейности и постижения от различен характер (участие в студентски спортен отбор, НПО и др.). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.
– Финансово състояние на семейството на кандитатстващия студент*. Деклариране на финансовото състояние на семейството (изисква се финансова декларация, издадена от съответния работодател, за средномесечен доход (брутен) на всеки член на семейството на студента през 6-те месеца преди месеца, в който започва кампанията за кандитатстване за стипендия). За тази учебна година – от месец март до месец август 2020 г.
*С предимство се разглеждат кандидатите, чийто месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата в България за 2020 г. – 610 лв.

Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията или от ТУК ), документи, удостоверяващи финансовото състояние на семейството и успеха на студента, и мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа, защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България.

След преглед на писмените кандидатури комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което предвид настоящата обстановка ще се проведе онлайн в удобно за двете страни време.
Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва, като критериите са степенувани в следния ред:
1. Среден успех на студента от предходните два семестъра
2. Извънучебни дейности и постижения
3. Финансово състояние на семейството на студента

Срокове:
🔹подаване на документи –  до 30.11.2020 г.
🔹обявяване на резултати – до 10.12.2020 г.

Комисия: 5-членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на Фондацията – www.foundation-gt. com

Документите за кандитатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797.