Годишни награди на фондация „Гален Темелков“

 

Уважаеми колеги, 

Навярно някои от вас са чували за фондация „Гален Темелков“, но със сигурност има и такива, които не са. Фондация „Гален Темелков“ е създадена на 20-ти април 2020 година. Тя носи името на едно светлокосо, високо, красиво, небооко, борбено и целеустремено момче – ГАЛЕН ТЕМЕЛКОВ. Може би някои от вас са го познавали. Той беше студент по медицина в първи курс на МУ-Варна и това му доставяше изключително удоволствие. За жалост на 12 март миналата година, 6 дни, преди да навърши двадесетата си година, небоокото момче написа последното изречение от земната си биография. Приятелите и близките му не са съгласни, че това е краят и така се ражда фондация „Гален Темелков“ . Основната мисия на фондацията е да възроди идеалът за един по-справедлив, хуманен и благороден свят, като укрепва духа и здравето на младите хора. Фондация „Гален Темелков” подпомага и развива различни проекти свързани с разширяването на знанията и обучението на деца и младежи с различен социален статус, етнос и семейна среда и приобщаването им към ценностите на културата, науката и изкуството. Един от проектите на фондацията носи името „Пътят на Хипократ”. Това е фонд, насочен към подкрепа и подпомагане на бъдещи лекари, така че те да бъдат мотивирани да останат и да практикуват в страната ни. Радваме се да ви съобщим, че за втора година фондация „Гален Темелков“ ще връчи награда на студент на МУ-Варна от специалност „Медицина“.

Представяме правилата на Фондация „Гален Темелков” за определяне на кандидатите за годишна награда от МУ – Варна за учебната 2021/2022 година:

Предоставената награда от фондация „Гален Темелков” е за студенти от МУ – Варна, специалност „Медицина“ и е в размер на 1 000лв. Всеки студент може да кандидатства за наградата всяка поредна година, без значение дали е бил одобрен предходната година.

Критерии:

-Кандидатът да е български гражданин и студент в МУ – Варна, специалност „Медицина“.

-Минимален успех много добър (4,50) като се взема предвид успехът от предходните два семестъра – зимен и летен на предходната учебна година. Документ, удостоверяващ успех (копие от студентска книжка и др.).

-Финансово състояние на семейството на кандитатстващия студент*. Деклариране на финансовото състояние на семейството (изисква се финансова декларация, издадена от съответния работодател, за средномесечен доход (брутен) на всеки член на семейството на студента през 6-те месеца преди месеца, в който започва кампанията за кандитатстване за стипендия). За тази учебна година – от месец август до месец декември 2021 г.

-Извънучебни дейности и постижения от различен характер (участие в студентски спортен отбор, НПО и др.). Препоръчително е прилагането на сертификати, грамоти, допълнителна информация към посочените от кандидатстващия студент извънучебни дейности.

*С предимство се разглеждат кандидатите, чийто месечен доход на член от семейството е под минималната работна заплата в България за 2021г – 650лв.
*Кандитатстване: заявление (образец на заявлението може да бъде изтеглен от сайта на фондацията или от ТУК!), документи, удостоверяващи финансовото състояние на семейството и успеха на студента, и мотивационно писмо (максимум 800 думи), подадени до Фондация „Гален Темелков”. Мотивационното писмо да съдържа, защо кандидатстващият заслужава да получи стипендията, как тя би помогнала на неговото образование, както и мотивацията му да остане да практикува лекарската професия в България. Условията и критериите за кандидатстване можете да изтеглите от ТУК

След преглед на писмените кандидатури, комисията ще избере няколко кандидати и ще организира събеседване, което предвид настоящата обстановка ще се проведе онлайн в удобно за двете страни време.

Оценяването на кандидатите по следните критерии ще се извършва като критериите са степенувани в следния ред:

Срокове:

  • подаване на документи – до 11.02.2022 г.
  • обявяване на резултати – до 25.02.2022 г.

Комисия: 5 членна комисия, която ще разглежда молбите, преценява и одобрява кандидатите по приоритетните критерии. Имената на членовете на комисията ще бъдат посочени на сайта на Фондацията – www.foundation-gt. com

Документите за кандитатстване се подават на имейл адреса на Фондация „Гален Темелков” – found.gt@gmail.com

За въпроси: на посоченият имейл адрес на Фондацията и на тел.: 0887877797