Именни стипендии от фондация „Еврика“

 

Уважаеми колеги,

За осемнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават именни стипендии в размер на 2 300 лв.
годишно в следните 11 области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на
акад. Благовест Сендов – ще се присъжда за първа година;
4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името
на акад. Дончо Костов;
8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията
и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на
името на акад. Ангел Балевски;
10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Условията за кандидатстване и подробни инструкции може да намерите на сайта на фондацията или в този регламент.