Извънредна изпитна сесия

Уважаеми колеги, 

Със заповед Р-100-622/15.09.2021 г. на Ректора на Медицински Университет „Професор д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Ви уведомяваме, че ще бъде организирана и проведена извънредна изпитна сесия за студенти с неуспешно положени изпити от преходна година в периода от 27.09.2021 г. до 07.10.2021 г. включително, с изключение на датите 01.10.2021 г., 02.10.2021 г. и 03.10.2021 г. Графиците за провеждане на съответните изпити, може да научите от Учебен отдел към съответният факултет.

Успех!