Важна информация за неучебни дни

Уважаеми колеги,

Във връзка със заповед на министъра на здравеопазването и настоящата епидемиологична обстановка в страната се отменят всички учебни занятия от 06.03./петък/ до 11.03./сряда/ включително за студентите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.