Стипендии на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Уважаеми колеги,

DAAD съвместно с Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени стипендии, поощряващи дейността им. За академичната 2018/2019 г. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследвания:

  • летни курсове за студенти;
  • за продължаване на следването след завършване на бакалавърска степен;
  • изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
  • стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;
  • повторна покана за бивши стипендианти.

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на Интернет страницата на DAAD, на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“, на Посолството на Федерална република Германия, както и на Facebook страницата на посолството.