Частични избори за попълване на квотите на Студентски съвет- кандидатури

Уважаеми колеги, както вече знаете на 28 септември, четвъртък, ще бъдат проведени частични изборите за попълване на квотите в Студентски съвет за мандат 2016-2018. Крайният срок за подаване на Мотивационни писма изтече днес в 18:00ч., като всички подадени кандидатури бяха приети и ще вземат участие в изборите.


Всеки студент на МУ-Варна от ПЪРВИ КУРС, който иска да упражни правото си на глас, ще може да го направи на долупосочените пунктове:

– Медицински университет-Варна – 08:00 ч. – 15:00 ч.  ( в тази урна ще могат да гласуват студенти от специалност Медицина и Дентална медицина  I  курс)
– Факултет по Дентална медицина – 08:00 ч. – 15:00 ч. ( в тази урна ще могат да гласуват студенти от специалност Медицина и Дентална медицина  I  курс)
 
!!! ВАЖНО !!! За специалностите Медицина и Дентална медицина гласоподавателите трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ГЛАСУВАТ ЗА ДВАМА КАНДИДАТИ!

 

Студентите от специалност Фармация I курс, специалностите на Медицински колеж- Варна и Факултет по обществено здраве, през предстоящата година могат да се включат в работата на екипа като сътрудници.


· • ·
Кандидатури за представител със статут член на Студентски съвет
специалност   М Е Д И Ц И Н А

· • ·
Кандидатури за представител със статут член на Студентски съвет
специалност   Д Е Н Т А Л Н А М Е Д И Ц И Н А

Leave a Comment