Category

img
27февр. 2017

IN MEMORIAM

Медицинската общност във Варна загуби дългогодишния преподавател и приятел, основателя и ръководител на Учебно-научния сектор по „Съдова хирургия“ към Факултета по медицина в Медицински университет – Варна доц. д-р Виктор Княжев. Доц. Княжев бе високо ерудиран лекар и преподавател с огромен принос за утвърждаването на учебно-научния сектор по Съдова хирургия …

Read More
07сеп. 2016

Контакти

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р П. СТОЯНОВ“ – ВАРНА РЕКТОРАТ​  гр. Варна, п.к. 9002 ул. Марин Дринов 55 тел: + 359 52 677 050тел: +359 52 650 057 – за англоговорящифакс: + 359 52 650 019 E-mail: uni@mu-varna.bg ФАКУЛТЕТ ПО МЕДИЦИНА  гр. Варна, п.к. 9002 ул. „Марин Дринов“ 55 тел: +359 52 677 009E-mail: …

Read More
07сеп. 2016

Как да станеш част от Студентски съвет

Екипът на Студентски съвет е съставен от: членове – студенти, избрани след провеждане на избори за членове, от всеки един курс и специалност; докторанти сътрудници  Мандатът на студентите и докторантите в общото събрание и в студентския съвет на висшето училище е две години с право да бъдат избирани за още …

Read More
06сеп. 2016

Какво представлява Студентски съвет?

Уважаеми колеги, Добре дошли в нашия официален сайт, чиято основна цел е, чрез своята иновативност и качествен дизайн, да ви предоставим най-актуалната и важна информация свързана със студентския живот в нашия университет. Студентски съвет, според чл. 72 от Закона за висшето образование е единствената законовоустановена структура на територията на университета. …

Read More
29авг. 2016

За нас

Уважаеми колеги, Казвам се Божидар Касабов и съм Председател на Студентски съвет при Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ гр. Варна. Добре дошли в нашия официален сайт, чиято основна цел е чрез своята иновативност и качествен дизайн да Ви предостави най-актуалната и важна информация, свързана със студентския живот в нашия …

Read More