Category

img
17фев. 2020

Стипендии за летен семестър 2019/2020

Уважаеми колеги, От 10:00 на 18.02.2020г. ще бъде активирана системата за подаване на документи за стипендии за летен семестър в https://webstudent.mu-varna.bg/. Срокове за кандидатстване: 1. от 18.02.2020 г. (след 10:00 часа) до 09.03.2020 г. включително – кандидатстване в електронната платформа за административно обслужване на студенти webstudent; 2. от 18.02.2020 г. …

Read More
29дек. 2019

Актуализиране на месечните наеми за ползване на студентско общежитие

Уважаеми колеги, със заповед Р-100-799 на Ректора на Медицински университет – Варна, ви уведомяваме, че считано от 01.01.2020 г. се актуализира месечният наем за ползване на студентско общежитие на Медицински университет – Варна. Актуализацията е необходима, след направена калкулация на приходите и разходите за един леглоден в студентските общежития, управлявани …

Read More
10дек. 2019

Стипендии за зимен семестър на учебната 2019/2020

Срокове за кандидатстване:   от 16.10.2019 г. до 05.11.2019 г. включително – кандидатстване в електронната платформа за административно обслужване на студенти webstudent; от 16.10.2019 г. до 08.11.2019 г. включително – задължително представяне на документите на хартиен носител на следните места: за специалности ОКС „бакалавър“ и „магистър“ – в отдел „Учебен“, …

Read More
20фев. 2019

Кандидатстване за стипендии и записване за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

Уважаеми колеги, Започва кампанията за кандидатстване за стипендии за летен семестър на учебната 2018/2019 г. Всеки колега, който има право да получава стипендии, може да кадидатства за тях по начина, описан в текста долу и във файловете, прикачени към новината. Приемане на документи в периода: 20.02 – 12.03.2019 г. в webstudent.mu-varna.bg …

Read More
15окт. 2018

Избори за Домови съвет към 3 блок и 35 блок

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че на 25.10.2018г. /четвъртък/ от 18:00ч. в аудиторния комплекс на 3-ти блок и в 19:30ч. в столовата на 35-ти блок ще се проведе Общо събрание на 3-ти блок и 35 блок, по време на което ще се състоят изборите за Домови съвет към съответно 3 блок „Брегалница“ и 35 блок …

Read More
08окт. 2018

Приемат се кандидатури за стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“ за зимния семестър

Започна приемът на документи за стипендиантска програма „Здраве чрез СПА“, която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през зимния семестър на учебната 2018/2019 г. Програмата се осъществява с подкрепата на „Св. Св. Константин и Елена холдинг“ АД. Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2018. Програмата е за бакалаври …

Read More
30сеп. 2018

Стипендии на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Уважаеми колеги, DAAD съвместно с Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ предоставят на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени стипендии, поощряващи дейността им. За академичната 2018/2019 г. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследвания: летни курсове за студенти; за продължаване на следването …

Read More
10авг. 2018

Първо класиране за общежития 2018/2019

Уважаеми колеги, Излезе първо класиране за учебната 2018/2019 година за студентските общежития на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и във връзка с това, публикуваме допълнителни разяснения относно дейността на “Студентски общежития и столове“. СПИСЪК на студентите, класирани за настаняване в студентско общежитие бл. 3, ул. „Брегалница“ №  …

Read More
23юни 2018

Срокове за подаване на документи за участие в класиране за настаняване в студентските общежития на МУ-Варна за учебната 2018/2019 година

Със заповед № Р-100-351 от дата 15.06.2018 година Ректорът на Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. утвърди следните срокове за подаване на документи за участие в класиране за настаняване в студентските общежития на МУ-Варна за учебната 2018/2019 година: За I курс български …

Read More
06окт. 2017

Срокове за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на уч.2017/2018 г.

Заповед № Р-100-890/ 3.10.2017 г. на Ректора на МУ – Варна за сроковете за подаване на документи за стипендии за зимен семестър на уч.2017/2018 г.   Указания за кандидатстване за стипендии за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. Правила за отпускане на стипендии в Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“ – …

Read More