Кампания „Кръводаряване“

Скъпи колеги,

Празниците не са единствените дни през годината, в които да докажем, че сме способни на милосърдие към хората, които се борят за живота си ежедневно в болниците. 

За тези от вас, които имат желание да извършат благодеяние със сериозна обществена значимост, предоставяме възможността да дарите кръв – един от най-необходимите медицински ресурси. За поредна година Студентски съвет при Медицински университет – Варна съвместно с Регионалния трансфузионен център по хематология (РЦТХ-Варна), АСМБ, АСДМ и АСФВ организира кампания „Кръводаряване“! 

Събитието ще се проведе на територията на РЦТХ-Варна. С оглед на противоепидемичните мерки и намаляване възможността за смесване на потоците, трансфузионният център ще осигури на колегите отделен кабинет за кръводаряване. На място ще има колеги, които да ви насочват към неговия вход. 

Тези от вас, които се чувстват емоционално ангажирани към тази благородна кауза, могат да дадат своя принос в следните дни и часове:

24.04 – 13:30 – 18:00

25.04 – 13:30 – 18:00

26.04 – 13:30 – 18:00

27.04 – 13:30 – 18:00

28.04 – 09:30 – 15:30

За да се избегне струпването на хора и да се установи ред при кръводаряването, сме предвидили записване по часове чрез кратка Google форма. 

ЛИНК ЗА ЗАПИСВАНЕ: https://forms.gle/8QwRForcGo7Ao5BA6

 

Очакваме ви!