Призив за кръводаряване

 

От ежедневно преливане на кръв и кръвни съставки се нуждаят пациентите на клиниките по онкохематология, детска онкохематология, изгаряния, кардиохирургия, акушерство и гинекология, коремна хирургия и т.н.  Голяма част от спешните медицински интервенции също изискват преливане на кръв.

Поради дефицита на кръв и кръвни съставки, Министерство на здравеопазването отправя апел към всички, чието здравословно състояние позволява, да помогнат в настоящата ситуация и да дарят кръв. Целта е да се осигурят на лечебните заведения необходимите кръвни продукти , за да бъдат извършвани животоспасяващите операции и спешните медицински интервенции.

Във всички центрове по трансфузионна хематология в страната е създадена стриктна организация, така че да се гарантира в максимална степен сигурността на всеки един кръводарител. Всички служители в кръвните бази са снабдени и оборудвани с необходимите предпазни средства.

Важно за гражданите е да бъдат информирани, че извършените в световен мащаб научни проучвания не съобщават за предаването на коронавируси (какъвто е и COVID-19) чрез трансфузия или трансплантация. Желаещите могат да дарят кръв без да има какъвто и да е риск за здравето им.

Трансфузионните центрове в страната извършват рутинен скрининг на кандидат-кръводарителите и не допускат кръводаряване от лица с клинично проявени респираторни инфекции.

Повече информация за кръводаряването можете да намерите на сайта на Националния център по трансфузионна хематология (НЦТХ): ТУК.

Повече информация относно районен център по трансфузионна хематология: ТУК.

Дари кръв – спаси живот!