МУ-Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“ и организират изследователски курс за анализ на биомедицински изображения

Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна и Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ организират изследователски курс за анализ на биомедицински изображения „Biomedical Image Analysis Summer Course”. Той ще се проведе от 02 до 08 септември в Медицински университет – Варна, зала 330.

Обучението е подходящо за преподаватели, студенти, докторанти и ученици с интерес към науката. Желаещите да се включат, следва да подадат заявка на адрес: http://bit.ly/2P6uqUj

Целта на курса е да бъде разширена съвместната изследователска група по анализ на биомедицински изображения от експерти от Медицински университет- Варна и Варненския свободен университет.

Обученията ще проведат на английски език от преподаватели на Катедра „Анатомия и клетъчна биология“ – доц. д-р Стоян Павлов от МУ-Варна и доц. д-р Галина Момчева от Катедра „Информатика“ на ВСУ.