Свободноизбираема дисциплина „Авиационна медицина“ за първи път в МУ- Варна

За първи път Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна организира обучение по специфичната медицинска дисциплина „Авиационна медицина“. Записването е за учебната 2019/2020 година. Обучението е за студенти по Медицина от 4-ти курс и ще се провежда на територията на МУ-Варна с изнесени практически занятия във военни и цивилни авиационни структури.

Желаещите да се включат в курса могат да направят заявка на електронен адрес: boyan.parvanov@abv.bg или на тел. 0882 051 681  (Д-р Боян Първанов), или лично в Катедрата по медицина на бедствените ситуации и Морска медицина в сградата на РЗИ.

Обучението ще стартира от месец октомври. Ръководител е проф. Любомир Алексиев– председател на Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Проф. Алексиев е дългогодишен преподавател, учен и изследовател във Военномедицинска академия. Занимава се с проблемите на авиационната и космическата среда и отражението им върху  човешкия организъм. Особени акценти в неговата научна дейност са професиограма на летателните специалисти, а също така  хигиена и здравен мениджмънт на пътуванията с въздушен транспорт.

Авиационната медицина представлява и съществена част от медицина на пътуванията и туризма. Квалифицираните лекари в тези области ще могат при подходящ обем от теоретично и практическо обучение да се реализират и в туристическия бранш, бележещ ускорено и важно за икономиката на страната развитие.

Програмата засяга теми свързани с авиационна хигиена и токсикология, здравословни и безопасни условия на труд, авиационна психология, пространствена дезориентация и илюзии в полет. Също така се набляга и на значението на човешкия фактор за авиацията, културата на безопасност, разследването на авиационни произшествия, клинична авиационна медицина, медицински стандарти и експертиза на авиационен персонал, въздушна и космическа форма на болестта на движението и много други.