АСФВ с нов управителен съвет

Уважаеми колеги,

На 26.04.2021г. се проведе Отчетно – изборно събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна. Събранието бе водено от председател маг. фарм. Димитър Велев. Събитието уважиха с присъствие представители на другите студентски структури в Университета. Сезгин Алков, заемащ длъжността Председател на АСФВ за мандат 2019-2020 година, представи отчет на дейността през този период.

След представяне на платформите на кандидатите се проведе тайно гласуване и преброяване на гласовете от комисията по избора в състав: Светослав Стоянов, Веселина Добрева и Виктор Савов, с протоколчик на събранието Бойко Матев. От имащите право на глас, своя вот дадоха 23 членове на Асоциацията, като не бе отчетена невалидна бюлетина.

Новият Управителен Съвет на АСФВ е в следния състав:

  • Председател – Елина Андонова (III курс) с 22 гласа „За“ гласа и 1 „Против“
  • Заместник-председател по вътрешните работи – Цвета Стоева (III курс) с 21 гласа „За“ и 2 гласа  „Против“;
  • Заместник-председател по външните работи – Джан Кър (IV курс) с 20 гласа „За“ и 3 гласа  „Против“;
  • Главен секретар – Николета Брайнова (III курс) с 23 гласа „За“ и 0 глас „Против“;
  • Отговорник комисия „Обществени прояви и кампании“ – Наталия Димитрова (II курс ) с 21 гласа „За“ и 2 глас „Против”;
  • Отговорник комисия „Научна дейност и фармацевтично образование“ – Мария Петрова  (II курс) с 23 гласа „За“  и 0 гласа „Против“;
  • Отговорник „Връзки с обществеността“ – Пресиан Бонев (IV курс) с 22 гласа „За“ и 1 глас „Против“.

 

Пожелаваме успех на новото ръководство и на целия екип на Асоциацията на студентите по фармация във Варна!

Нека следващият мандатен период да донесе нови успехи!