АСМБ – Варна с нов Управителен съвет

Уважаеми колеги,

На 04.11. 2021 г. (четвъртък)  се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите-медици в България – Варна. Председател на събранието бе Веселина Добрева (студент в 6-ти курс Медицина и Зам.-председател на СС за факултет Медицина), а самото събрание протече в хибридна среда и при спазването на всички противоепидемични мерки. Светослав Стоянов, заемащ длъжността Председател на АСМБ – Варна за мандат 2020/21 година, представи отчет за извършената дейност през този период.Събитието уважиха с присъствие представители на другите студентски структури в МУ-Варна – Студентски съвет, АСДМ и АСФВ, които поздравиха стария УС за добре свършената работа и пожелаха успех и попътен вятър на новоизбрания.След представяне на платформите на кандидатите, се проведе тайно гласуване и преброяване на гласовете от комисията по избора в състав: председател –  Виктор Савов и членове –  Елина Андонова и Петя Стоянова, с протоколчик на събранието Гергана Манчева. Бяха избрани новите членове на Управителен съвет за мандат 2021/2022 г. :

 • Председател – Николай Момчев 
 • Заместник-председател по вътрешна дейност – Мария Леонидова 
 • Заместник-председател по международна дейност – Емил Неделчев 
 • Секретар – Лора Александрова
 • Отговорник „Връзки с обществеността (PR)“ – Делян Миран
 • Локален отговорник на комитет „Репродуктивно здраве и СПИН“ – Калина Великова
 • Локален отговорник на комитет „Медицинско образование“ – Станимир Златев
 • Локален отговорник на комитет „Обществено здраве“ – Синди Иванова
 • Локален отговорник на комитет “Човешки права и мир” – Павло Славов
 • Локален отговорник на комитет по Научен обмен – Вероника Вичева
 • Локален отговорник на комитет по Професионален обмен – заминаващи – Мила Николова
 • Локален отговорник на комитет по Професионален обмен – пристигащи – Росица Денева

 

Пожелаваме успех на новото ръководство и на целия екип на Асоциацията на студентите – медици в България – Варна!

Нека следващият мандатен период да донесе нови успехи!