Общо събрание на Асоциация на студентите по фармация във Варна

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be_%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b2Уважаеми, колеги

на 30.11.2016 год. /сряда/ ще се проведе Общо събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна от 18:00 часа в зала 816 на Факултета по фармация.  

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

1.Прием на кворум

2.Избор на протоколчик

3.Прием на дневен ред

4.Отчет за изминали събития

-Национална среща на студентските фармацевтични асоциации – гр.Пловдив

-Кампания „Антибиотик- полза и вреда“

5.Предстоящи събития

6.Обсъждане на проект „Професия магистър-фармацевт“

7.Представяне и избор на членове на комисии:

-Комисия „Обществени прояви и кампании“

-Комисия „Научна дейност и фармацевтично образование“

8.Обсъждане и гласуване на промени по Устава на АСФВ

9.Други

 

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Leave a Comment