АСФВ с нов управителен съвет

Уважаеми колеги,

На 03.12.2019г. се проведе Отчетно – изборно събрание на Асоциацията на студентите по фармация във Варна. Събранието бе водено от председател ас. маг. фарм. Пламен Бекяров. Събитието уважиха с присъствие Председателят на Студентски съвет –  Божидар Касабов и представители на другите студентски структури в Университета. Димитър Велев, заемащ длъжността Председател на АСФВ за мандат 2018-2019 година, представи отчет на дейността през този период.

След представяне на платформите на кандидатите се проведе тайно гласуване и преброяване на гласовете от комисията по избора в състав: Мария Русева, Емануил Тенчев и ас. маг. фарм. Момчил Ламбев, с протоколчик на събранието Светослав Стоянов. От имащите право на глас, своя вот дадоха 35 членове на Асоциацията, като бе отчетена една невалидна бюлетина.

 

Новият Управителен Съвет на АСФВ е в следния състав:

  • Председател – Сезгин Алков (IV курс) с 33 гласа „За“ гласа и 1 „Против“
  • Заместник-председател по вътрешните работи – Виктория Янкова (IV курс) с 34 гласа „За“ и 0 гласа  „Против“;
  • Заместник-председател по външните работи – Велислав Котевски (III курс) с 28 гласа „За“ и 0 гласа  „Против“;
  • Главен секретар – Елина Андонова (II курс) с 33 гласа „За“ и 1 глас „Против“;
  • Отговорник комисия Обществени прояви и кампании – Мария Кайкиева (III курс ) с 34 гласа „За“ и 0 глас „Против”;
  • Отговорник комисия Научна дейност и фармацевтично образование – Дебора Съботинова  (III курс) с 32 гласа „За“  и 2 гласа „Против“;
  • Отговорник Връзки с обществеността – Николета Брайнова (II курс) с 33 гласа „За“ и 1 глас „Против“.

 

Пожелаваме успех на новото ръководство и на целия екип на Асоциацията на студентите по фармация във Варна!

Нека следващият мандатен период да донесе нови успехи!