АСДМ – Варна с нов управителен съвет

 

Уважаеми колеги,

На 28.09.2021г. (вторник) се проведе Отчетно – изборно събрание на Асоциацията на студентите – дентални медици – Варна. Председател на събранието бе д-р Десислав Добрев, председател на АСДМ-Варна за мандат 2016-2018г. Събитието уважиха с присъствие представители на другите студентски структури в Университета. Емануил Тенчев, заемащ длъжността Председател на АСДМ за мандат 2021 година, представи отчет на дейността през този период.

След представяне на платформите на кандидатите се проведе тайно гласуване и преброяване на гласовете от комисията по избора в състав: Елина Андонова, Цвета Стоева и Джан Кър, с протоколчик на събранието Гергана Манчева. От имащите право на глас, своя вот дадоха 19 членове на Асоциацията, като не бе отчетена невалидна бюлетина.

Новият Управителен Съвет на АСДМ – Варна е в следния състав:

  • Председател – Емануил Тенчев (VI курс) с 18 гласа „За“ и 1 глас „Против“
  • Заместник-председател  – Никола Бъговски (VI курс) с 19 гласа „За“ и 0 гласа  „Против“;
  • Главен секретар – Виктор Савов (V курс) с 18 гласа „За“ и 1 глас  „Против“;
  • Ръководител – социална дейност – Александра Димитрова  (IV курс ) с 10 гласа „За“ и 9 гласа „Против” и Ръководител – социална дейност за англоезичните студенти –  Мей Фирузманд  (IV курс );
  • Ръководител – външна дейност – Полина Стефанова (V курс) с 19 гласа „За“  и 0 гласа „Против“;
  • Ръководител – техническа поддръжка – Самуил Самуилов (V курс) с 19 гласа „За“ и 0 гласа „Против“.

По предложение на председателя, общото събрание реши единодушно с явно гласуване да избере Мей Фирузманд за ръководител на подструктура към позицията Ръководител – социална дейност, оглавена от Александра Димитрова, а именно – Ръководител – социална дейност за англоезичните студенти.

 

Пожелаваме успех на новото ръководство и на целия екип на Асоциацията на студентите – дентални медици – Варна!

Нека следващият мандатен период да донесе нови успехи!