АСДМ- Варна с нов управителен съвет

Уважаеми колеги,

На 12.12.2022г. се проведе Отчетно – изборно събрание на Асоциацията на студентите-дентални медици.Събранието беше водено от д-р Светослав Стоянов.

На събитието присъстваха Председателят на Студентски съвет –  Божидар Касабов и представители на другите студентски структури в Университета.

Д-р. Емануил Тенчев, заемащ длъжността Председател на АСДМ за мандат 2021-2022 година, представи отчет на дейността през този период.

След представяне на платформите на кандидатите се проведе тайно гласуване и преброяване на гласовете от комисията по избора в състав: Елина Андонова, Сибел Юдаим и Дуйгу Ерол, с протоколчик на събранието Синди Иванова.

От имащите право на глас, своя вот дадоха 46 членове на Асоциацията, като нямаше отчетени невалидни бюлетини.

Новият Управителен Съвет на АСДМ е в следния състав:

  • Председател – Виктор Савов (VI курс) с 43 гласа „За“ и 3 гласа „Против“
  • Заместник-председател – Петя Стоянова (IV курс) с 46 гласа „За“ и 0 гласа  „Против“;
  •  Главен Секретар- Полина Стефанова  (VI курс) с 46  гласа „За“ и 0 гласа  „Против“
  •  Ръководител-социална дейност – Мария Тодорова (III курс) с 44 гласа „За“ и 2 гласа „Против“;
  •  Ръководител-социална дейност за англоезичните студнети – Мей Фирузман (V курс) с 45 гласа „За“ и 1 глас „Против”;
  •  Ръководител-външна дейност – Александра Димитрова  ( V курс) с 46 гласа „За“  и 0  гласа „Против“;

Пожелаваме успех на новото ръководство и на целия екип на Асоциацията на студентите-дентални медици-Варна!

Нека следващият мандатен период да донесе нови успехи!