Важна информация относно обявеното извънредно положение от Министерски съвет на Република България

Уважаеми колеги,

Във връзка с гласуваното на 13.03.2020 г. извънредно положение от Министерски съвет на Република България и заповед № Р-100-160/13.03.2020 г.  на Ректора на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, следва:

  1. Считано от 14.03.2020 г. обучението по всички специалности в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна, в това число и към ЦПО, да се провежда чрез електронната система Blackboard на университета, както и чрез други технически методи, средства и платформи за електронно обучение, въведени в обучителния процес.
  2. Учебните занятия да се провеждат по утвърдения график на учебните занятия само по посочените в т.1 начини.

За останалите точки от заповедта, моля използвайте оригиналния документ, качен на тази страница!

Студентски съвет работи целодневно и в почивно време, за да осигурява достъп до информация на студентите и докторантите на Медицински университет – Варна. Молим за търпение, актуалните новини се издават възможно най-бързо!