МУ-Варна ще отбележи 150 години от откриването на първата дарителска болница в България

МУ-Варна тържествено ще отбележи 150 години юбилей от създаването на първата дарителска болница в България – „Параскева Николау“.
Събитието ще се проведе под надслов „150 години в служба на здравното дело във Варна“. Участие в него ще вземат студенти и преподаватели от МУ-Варна, които ще пресъздадат образа на крупния търговец Параскева Николау и ще разкажат историята на сградата на болницата.
Животът на всеки град е богат на случки и събития, много от които отшумяват и се забравят, но други остават и се превръщат в символи, както на днешния, така и на утрешния ден. За Варна такъв символ е построената и открита през 1869 г. първа в България дарителска болница, дар за града ни от Параскева Николау.
Още от времето на завещанието на видния търговец и почетен гражданин на Варна – Параскева Николау и до наши дни, сградата служи на обществото. През годините в сградата са настанявани различни учреждения – сиропиталище, военен лазарет, изолатор за заразно болни – от холера, скарлатина, химическа лаборатория.
След 1972 г. до днес сградата на болница е намерила своето достойно предназначение. Тя се превръща в храм на паметта, на историята на медицинското изкуство и практика.
За да разберете повече за историята и живота на сградата на болница „Параскева Николау“, заповядайте на тържественото честване на 150-тата й годишнина, на 12.12.2019 г. от 15:00 ч. в „Юнашки салон“, гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ 1910.