Екипът на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването отрази последните новости в здравната политика в България, в рамките на партньорството между МУ-Варна и Европейската обсерватория за здравни системи политики.

Последни новости в развитието на здравните политики могат да бъдат намерени на уеб страницата за България в Мрежата за проучвания на здравните системи и политики (Health Systems and Policy Monitor, HSPM), която се поддържа от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването от 2013 г.

Акценти в отразяването на новостите през 2019 г. са размерът и разпределението на средствата в бюджета на НЗОК, финансирането на публичните болници и политическият процес в създаването и приложението на Националната здравна карта.

HSPM е иновативна платформа на Европейската обсерватория за здравни системи политики, която предоставя подробно описание на здравните системи и актуална информация за реформите и промените, които са от особено значение за здравната политика в 30 европейски страни, САЩ и Канада.