На 21 декември на тържествен академичен съвет бяха връчени дипломите за заетите академични длъжности и придобити научни степени за второто полугодие в Медицински университет- Варна. Церемонията, която се проведе в аудитория „Проф. д-р Владимир Иванов“ в УМБАЛ „Св. Марина“- Варна откри заместник- ректорът „Кариерно развитие“ проф. д-р Светослав Георгиев.

Ректорът проф. д-р Красимир Иванов връчи дипломите на отличилите се и определи 2018 г. като изключително ползотворна година, през която ръководствата на МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“- Варна са направили мащабни инвестиции в образователната, научната и лечебна инфраструктура. Проф. Иванов отбеляза, че най-голямата инвестиция обаче е в хората и доказателство за това е тържественото връчване на дипломите. 25 са преподавателите, защитили академична длъжност „Професор“, а 29 „Доцент“. Образователно-научна степен „Доктор“ получиха 34 души, „Доктор на науките“ – осем, а главните асистенти са 31.

Изпълнителният директор на университетската болница „Св. Марина“ проф. д-р Валентин Игнатов заяви, че годината е била успешна и за болницата, тъй като се е възстановила една историческа справедливост- тя да премине изцяло към МУ-Варна, както е било по традиция от нейното създаване. Той изтъкна още, че изминалата 2018 г. лечебното заведение завършва с 4,5 млн. лв. печалба и без никакви задължения.

Проф. Иванов и проф. Игнатов пожелаха щастлива и мирна нова година и благодариха на всички служители, благодарение на които университетът и болницата просперират. С празнична наздравица преподавателите, лекарите и служителите от МУ-Варна и УМБАЛ „Св. Марина“ отбелязаха края на успешната 2018 г.