Уважаеми студенти, напомняме Ви, че работното медицинско облекло се използва само в учебни и болнични бази! Поради хигиенни и етични съображения, употребата му извън тази среда, е категорично недопустима!

Светлана Грънчарова –
Ръководител на Учебен отдел